กฎหมาย “ข่าวกรอง” ใหม่ “เปิดช่อง” ล้วงข้อมูล ? : ตอบโจทย์ (18 เม.ย.62) | หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

[button color=”red” size=”small” link=”https://chewathai27.com/news/” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูคำแนะนำด้านล่าง[/button]

วราวิชญ์ ฉิมณี ผู้ดำเนินรายการ รศ. ผศ.ดร.ปณิธาน วัฒนยากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ร่วมเสวนา พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ฉบับใหม่ พร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจในการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ติดตามคำตอบในรายการ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 20:20 น. ทาง Thai PBS ดูออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/TobJote กด Subscribe ติดตามรายการดีๆ ของช่องได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye และติดตาม Thai PBS ออนไลน์ที่เว็บไซต์ : http://www. thaipbs.or.th Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS Google Plus : http:/ /www.thaipbs.or.th/GooglePlus LINE : http://bit.ly/2GtS44i Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

Contents

"กม.หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ" มีผลวันนี้


18/04/2019 “คณะกรรมการข่าวกรองแห่งชาติ” มีผลวันนี้ Website : http://news1live.com/ YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO Facebook : https://www.facebook.com /MGRNEWS1 TWITTER : https://twitter.com/newsonechannel instragram : https://www.instagram.com/news1channel

"กม.หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ" มีผลวันนี้

สแกนสำนักข่าวชั้นนำของประเทศไทย


See also  2ปีในอินเดีย | เที่ยวมา 15รัฐ 46เมือง และ 5ดินแดนสหภาพ | รัฐ ใน อินเดีย ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กรเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประเทศ ข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะรับประกันการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ติดตามเราได้ที่ www.thairath.tv Facebook : ThairathTV Twitter : Thairath_TV Instagram : ThairathTV

สแกนสำนักข่าวชั้นนำของประเทศไทย

งานปัญญา. วิธีการกรองข่าว? HL


HighLight 016 รายการคิดกับคน ตอน Gossip Gossip Rumors ออกอากาศ 27 มี.ค. 3,10 เมษายน 2539 ซุบซิบ นินทา ลือ เครื่องมือทรงพลังในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการควบคุมอำนาจ แต่ในยุคของการสื่อสารอาจกลายเป็นเครื่องมือทำลายล้างมากกว่าเครื่องมือที่สร้างสรรค์ ป้องกันอย่างไร? พบกับ 1. พล. ร.ท.ประสงค์ สุนทรศิริ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2. ดร.เสรี วงษ์มณฑา วารสารศาสตร์ซุบซิบ 3. ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาบทบาทของการนินทาในชุมชน นำโดย ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

งานปัญญา. วิธีการกรองข่าว? HL

กฎหมาย “ปัญญา” ใหม่ “เปิดช่องทาง” ในการรวบรวมข้อมูล ? : ตอบคำถาม (18 เม.ย. 62)


ผู้ดำเนินรายการ วราวิชญ์ ฉิมณี ผู้เข้าร่วม รศ. ผศ.ดร.ปณิธาน วัฒนยากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ร่วมเสวนา พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ฉบับใหม่ พร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจในการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ติดตามคำตอบในรายการ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 20:20 น. ทาง Thai PBS ดูออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/TobJote กด Subscribe ติดตามรายการดีๆ ของช่องได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye และติดตาม Thai PBS ออนไลน์ที่เว็บไซต์ : http://www. thaipbs.or.th Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS Google Plus : http:/ /www.thaipbs.or.th/GooglePlus LINE : http://bit.ly/2GtS44i Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20/4/2019


See also  ผลธรรมดา ตาม ปอ. มาตรา63 : ดูยังไง | มาตรา 63 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20/4/2019

พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20/4/2019

สำนักข่าวสนับสนุนข้าราชการ 157 คน


สมัครงานราชการ/หางาน

สำนักข่าวสนับสนุนข้าราชการ 157 คน

อัยการโพสต์วิเคราะห์ พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติฉบับใหม่ หลังประกาศใช้ เสี่ยงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ


ดร.ธนกฤต วรธนัชกุล อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติฉบับใหม่ระบุว่าตามพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นกฎหมายเดิม ผมมีข้อสังเกตส่วนตัวว่าเป็นความเห็นทางวิชาการ ในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกาศและการบังคับใช้ พ.ร.บ. ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 1. ให้หน่วยข่าวกรองแห่งชาติมีอำนาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใดเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือเอกสารตามระเบียบที่กำหนดโดย ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบการใช้อำนาจจากองค์กรอื่นอย่างเป็นสากล เช่น จากคณะตุลาการ แต่ใช้อำนาจใน การเสนอลักษณะและตรวจสอบการควบคุมภายในหน่วยงานเดียวกัน แม้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก็จะเสี่ยงต่อการใช้อำนาจอย่างไม่สุจริตและไม่ชอบธรรมและการใช้อำนาจเกินควร ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่? 2. พ.ร.บ. ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. จัดทำเอกสารตามอำนาจหน้าที่โดยสุจริตตามสมควรและเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันสาธารณภัยให้ถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ความเชื่อที่ดี. แต่อาจเป็นเหรียญสองด้านก็ได้ ในทางกลับกัน อาจเป็นการเรียกร้องและการใช้บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 3. การใช้อำนาจหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติในการได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว จะขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมหรือไม่? สิ่งนี้จะละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่? ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 วรรคสาม กำหนดให้บุคคลซึ่งสิทธิและเสรีภาพซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสามารถยกขึ้นใช้สิทธิของตนทางศาลได้ และรัฐธรรมนูญมาตรา 213 บัญญัติให้บุคคลซึ่งสิทธิหรือเสรีภาพได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่า 5. การใช้อำนาจหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ การได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารตามกฎหมายนี้อาจนำไปสู่ ​​(๑) คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารัฐธรรมนูญของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๗ (๑) (๒) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญคุ้มครอง ให้ศาลวินิจฉัยว่ามีการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา 46 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 ตามมาตรา 46 หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด set รายละเอียดเพิ่มเติม https://morningnews.bectero.com/political/18Apr2019/142263 Morning News (Morning News) 18 เมษายน 2019 ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่ story.com เช้านี้ : https://morningnews.bectero.com facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3 Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3 Official LINE : @ruenglao

อัยการโพสต์วิเคราะห์ พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติฉบับใหม่ หลังประกาศใช้ เสี่ยงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

รายการ ดร.โย มี ณรัง ทีโอที 5 210362 ตอนที่ 1 “สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สปสช.) : สำนักข่าวไทย”


See also  ประธาน "ชวน" ลับมีด! ตั้งกรรมการสอบ ปม "ประยุทธ์" ถูกกล่าวหาแจกเงินส.ส.5ล้าน ในรัฐสภา : Matichon TV | ได้รับความไว้วางใจ ภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

งานข่าวกรองและสายลับ CIA, MI6, MOSSAD, KGB, ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่าง สปสช. และ สปสช., ข่าวภารกิจสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ, สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “คอนเทนเนอร์ถั่งเช่าผสมเห็ดหลินจือเม็ด, ตราหมอโย” FB: Dr.yo Cordy

รายการ หมอโย มี ณรงค์ TOT 5 210362 ตอนที่ 1

.

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่นี่: Chewathai27.com.

บทช่วยสอนที่เกี่ยวข้องกับบทความ หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ.

กฎหมาย “ข่าวกรอง” ใหม่ “เปิดช่อง” ล้วงข้อมูล ? : ตอบโจทย์ (18 เม.ย.62) | และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง.

กฎหมาย “ข่าวกรอง” ใหม่ “เปิดช่อง” ล้วงข้อมูล ? : ตอบโจทย์ (18 เม.ย.62)

นอกจากบทความข่าวนี้แล้วคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เราให้ไว้ได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่.

#กฎหมาย #ขาวกรอง #ใหม #เปดชอง #ลวงขอมล #ตอบโจทย #เมย62.

ไทยพีบีเอส,ThaiPBS,ข่าวด่วน,ข่าว,บันเทิง,สารคดี,THAI PBS,tvdigital,ทีวีดิจิตอล,รายการข่าว,รายการบันเทิง,รายการสารคดี,www.thaipbs.or.th,ชมย้อนหลัง,ชมสด,ดูทีวีย้อนหลัง,ดูโทรทัศน์ย้อนหลัง,ไทยพีบีเอสออนไลน์,ทีวีออนไลน์,โทรทัศน์ออนไลน์,นิวมีเดีย,สื่อสาธารณะ.

กฎหมาย “ข่าวกรอง” ใหม่ “เปิดช่อง” ล้วงข้อมูล ? : ตอบโจทย์ (18 เม.ย.62).

หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ.

ความหวัง บทช่วยสอน ในหัวข้อ หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ. ขอบคุณมาก

7 thoughts on “กฎหมาย “ข่าวกรอง” ใหม่ “เปิดช่อง” ล้วงข้อมูล ? : ตอบโจทย์ (18 เม.ย.62) | หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด”

 1. สแกนบุคคลากรในหน่วยงานรัฐหน่วยงานความมั่นคงให้ดีๆคับ ตอนนี้อั้งยี่คุมทั้งประเทศแล้ว แฮ็กก่อกวนมั่วเหลือเกิน

  Reply
 2. ส่วนตัวตามดูคลิปที่อาจารย์อธิบาย รู้สึกขอบคุณและรู้สึกโชคดีที่เจออาจารย์ท่านนี้ ท่านเป็นคนมีความสามารถ วิเคราะห์และอธิบายให้คนหัวทึบอย่างดิฉัยสนใจและหาข้อมูลประกอบ และขอบคุณสำหรับการเผยแพร่การให้ข้อมูลคุณภาพค่ะ

  Reply
 3. TVnation 22 เนชั่นทันข่าว ได้เสนอข่าว ม.๔๔ เรื่องโทรคมนาคมไว้ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน และ ๑๗ เมษายน ๖๒ จากข้อมูลที่คุณ สันติสุขเสนอ
  ทางด้านโทรคมนาคม
  1 True วงเงินประมูลเบื้องต้น 76,298 ล้านบาท ปี๖๑-๖๒ จ่ายแล้วเพียง 16,080 ล้าน นั่นคือ รายได้รัฐจาก บริษัท True เพียง 5,360 ล้านบาท/ปี ซึ่งต่ำมากๆเมื่อเทียบจากรายได้ในธุรกิจนี้ของ Trueต่อปี คงค้างสิ้นสุด 60,218ล้านในปี63
  2 AWN วงเงิน 75,754 ล้านบาท จ่ายแล้ว เพียง12,160ล้านบาท นั่นคือเขาจ่าย 4,053ล้าน/ปี คงค้างสิ้นสุด 63,594 ในปี63
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่รัฐควรได้ ในปี63 123,812 ถ้าคิดค่า TVM พื้นๆดอกเบี้ย3% 2ปีจนถึงปี65 ค่าFV (future value) =131,352ล้านบาท ปี70 ค่าFV =152,273ล้านบาท ถ้าดอกเบี้ย >3%มูลค่าสูงขึ้นไป
  3 dtac 38,060 จ่ายแล้ว เพียง 2,010ล้าน/ต่อปี งวด2 ยังไม่ชำระ คงค้างสิ้นสุด 36,050ล้าน ในปี65 ถ้าคิดค่า TVM ดอกเบี้ย3% 5ปี จนถึงปี70 ค่าFV 41,792ล้าน
  นั่นคือที่รัฐเสียรายได้ก่อนค่าTVM ในปี63 -65 รวม =159,862ล้านบาท เมื่อเทียบค่าที่เป็นจริงของ TVM จนถึงปี65 รัฐเสียรายได้ไป 167,402 ล้านบาท และจนถึงปี 70รัฐเสียรายได้ไป ตามค่าTVM ดอกเบี้ยที่3% ค่าFV =194,065ล้านบาท
  ทางด้านทีวีดิจิตอล รัฐต้องเสียตามข้อมูล3,622ล้านบาท อีกสองปี และช่วย MUX 1,960ล้านบาท สรุปคร่าวๆรัฐเสียรายได้ไป 5,582ล้านบาทหรือมากกว่า ทันที ค่าTVM จนถึงปี 70 ค่าFV =7,071พันล้านบาท
  รวมทั้งสิ้นทั้งโทรคมนาคม และทีวีดิจิตอล รัฐเสียรายได้เป๊นวงเงินก่อนค่าTVM มูลค่า165,444ล้านบาท (123,812+36,050+5,582) ทันทีเมื่อการบังคับใช้ม.๔๔มีผล และเมื่อเทียบค่าTVM จนถึงปี70 รัฐเสียรายได้ค่ารวมFV 201,136ล้านบาท (152,273+41,792+7,071) นี่เฉพาะค่าหนี้สินเของทั้งสามริษัทรวมทีวีดิจิตอล ตามสัญญาเดิมไม่คิดรายได้ที่พึงได้จากการเพิ่มสัญญาใหม่ ตามรายงานข่าวรัฐจะได้รายได้ ทั้งสิ้นเมื่อครบสัญญาปี2570เป็นวงเงินรวม 203,317ล้านบาท นั่นหมายความว่าทั้งสามบริษัทสามารถดำเนินกิจการต่ออีก 5-7ปี โดยเกือบไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลย ซึ่งในความเป็นจริงควรมีมูลค่าเพิ่มอีกเป็นแสนล้าน ไม่ใช่มูลค่าหนี้เก่าที่ยังจ่ายไม่ครบตามนโยบาย ม.๔๔ นี้
  ส่วนค่าตอบแทนที่รัฐคาดว่าจะได้คือการเข้าประมูล คลื่น 5G 700Mhk ใหม่@25,000ล้านบาทต่อปี ถ้าสัญญาเก่าท่านยังทิ้งไป คือรายได้เป๊นวงเงินก่อนค่าTVM มูลค่า165,444ล้านบาท (123,812+36,050+5,582) ในปี๖๓ และปี๖๕ แล้วอีก ๗ปีข้างหน้าจะมีนโยบายอะไรเกิดขึ้นอีก ใครจะรับผิดชอบกับความเสียหายของนโยบายครั้งนี้?

  Reply
 4. อาจารย์พูดมันดูง่ายไปหมดค่ะ แต่ความเสียหายเกิดขึ้นไปแล้ว การฟ้องร้องดำเนินคดีใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แล้วการจะพิสูจน์ว่าเป็นการกระทำมิชอบอีก ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซักนิด แล้วหากเป็นการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองล่ะ สารพัดปัญหา!!! เอาเถอะค่ะ จะ apply China Model ก็เอาให้เต็มที่ค่ะ แล้วดูว่าสุดท้ายไปได้หรือไม่ ไม่ขัดขืนค่ะ ถ้าคิดว่าแน่ ก็ทำให้ดูหน่อยว่าเก่งและเจ๋งพอ แต่ถ้าแน่ไม่จริง ความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นก็คงต้องฆ่ากันเองละค่ะ .. เหนื่อยอ่อนสะท้อนใจ อนาคตอาจเห็นสมองไหล คนรวยไหลออกนอกประเทศ แล้วรัฐก็รองรับคนจีนให้มาอยู่ในประเทศไปละกันค่ะ เค้าชินกับระบอบนี้อยู่แล้ว 🙂 ตามล่าเก็บภาษีเค้าให้ได้ละกัน ไม่งั้นความล่มจมกำลังจะมา

  Reply

Leave a Comment