กิจกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้วัฒนธรรมวิถีใหม่ | กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสาร เกี่ยวข้อง ศุลกากร ดี สำหรับ ทุกคน

Contents

กิจกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้วัฒนธรรมวิถีใหม่ | ข้อมูลวัฒนธรรมที่ปรับปรุงใหม่.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ASEAN Connectivity and Cultural Tourism


การบรรยายวิชาการ
เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ASEAN Connectivity and Cultural Tourism
วิทยากรโดย
ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
ณ ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ช่องทางรับชมเพิ่ม
SAC Channel : http://channel.sac.or.th

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศมส

เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ASEAN Connectivity and Cultural Tourism

ชุมชนต้องเที่ยว | เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเก่า &39;ชุมชนบ้านโคกเมือง&39; จ.บุรีรัมย์ | EP.6


รายการ ชุมชนต้องเที่ยว เพราะเราเชื่อว่า ชุมชนในเมืองไทยมีของดีซ่อนอยู่รอให้เราเดินทางไปถึง ความสุขของการเที่ยวชุมชนที่ใครๆก็สัมผัสได้ พบกับ 2 สาวพิธีกร ปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล และ จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย จะพาเที่ยวชุมชนแบบ ลึกซึ้ง เข้าถึง พร้อมด้วย “เอ๋ มณีรัตน์” ที่จะพาไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเก่าแก่ ที่ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ กับ 3 กิจกรรมวิถีพื้นบ้าน ติดตามชมได้ในรายการ

See also  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพญาราม | กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข้อมูล อ้างถึง วัฒนธรรม ดี สำหรับ ทุกคน

ติดตามรายการ “ชุมชนต้องเที่ยว” ทุกวันเสาร์ เวลา 08.3009.00 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่
ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34
Website : http://www.amarintv.com
Facebook : https://www.facebook.com/AMARINTVHD
Twitter : https://twitter.com/amarintvhd
Instagram : https://www.instagram.com/amarintvhd
Youtube : https://www.youtube.com/c/amarintvhd
Line : http://line.me/ti/p/@amarintvhd

ติดต่อโฆษณา 024229191 ต่อ 2505 และ 0852584778

ชุมชนต้องเที่ยว AmarinTV

ชุมชนต้องเที่ยว | เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเก่า &39;ชุมชนบ้านโคกเมือง&39; จ.บุรีรัมย์ | EP.6

กิจกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้วัฒนธรรมวิถีใหม่


กิจกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้วัฒนธรรมวิถีใหม่

การพัฒนายกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาความยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา


โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก : การพัฒนายกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาความยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการจัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดบ้านใหม่ และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเครือข่าย จำนวน ๑๒ ชุมชน ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม การอบรม จำนวน ๕๐ คน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ในแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการในชุมชน ได้นำองค์ความรู้ ไปพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างอาชีพในชุมชนได้
นอกจากนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ จำนวน ๕ รายการ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนได้
กิจกรรมที่ ๒ อบรมพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้นำ และคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชน ตลาดบ้านใหม่ และชุมชนเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน ๑๒ ชุมชน ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๕๐ คน และวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้นำผู้เข้าร่วมประชุม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมที่ประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบ ณ ชุมชนวัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดบ้านใหม่ โดยการจัดทำนิทรรศการจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ของชุมชนตลาดบ้านใหม่ เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษาประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนวิถีวัฒนธรรมของชุมชนตลาดบ้านใหม่และกำหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ณ ชุมชนตลาดบ้านใหม่ ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔

การพัฒนายกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาความยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ.สุโขทัย | บ้านและสวน The Renovation | 29 ธ.ค.62 (2/2)


See also  ประเภทของการท่องเที่ยว Types of Tourism | ประเภท แหล่ง ท่องเที่ยว | ข้อมูล เกี่ยวกับ ศุลกากร ดี สำหรับ ทุกคน

รายการ บ้านและสวน The Renovation ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ และ คุณคณิตกุล เนตรบุตร พาไปชมการรีโนเวทแมนชั่นเก่าอายุกว่า 30 ปี จากเดิมเป็นที่อยู่อาศัย ให้กลายเป็นบูทีคโฮเทล ที่มีเสน่ห์ภายในแนวคิด Living In The Museum โดยนำของสะสมที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ มาสร้างเรื่องราวการตกแต่งในบรรยากาศเงียบสงบและอบอุ่น ส่วนช่วง The Renovation On Tour อ.กอล์ฟ ถวัลย์ วงษ์สวรรค์ พาไป จ.สุโขทัย เมืองหลวงเก่าที่อยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง

ติดตามรายการ “บ้านและสวน The Renovation” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่
ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34
Website : http://www.amarintv.com
Facebook : https://www.facebook.com/AMARINTVHD
Twitter : https://twitter.com/amarintvhd
Instagram : https://www.instagram.com/amarintvhd
Youtube : https://www.youtube.com/c/amarintvhd
Line : http://line.me/ti/p/@amarintvhd

See also  เที่ยวพะเยามุมใหม่ ตามรอยการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม | ประเภท การ ท่องเที่ยว | เนื้อหา เกี่ยวข้อง วัฒนธรรม ร้อน สำหรับ คุณ

ติดต่อโฆษณา 024229191 ต่อ 2505 และ 092280 0782

TheRenovation AmarinTV34

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ.สุโขทัย  | บ้านและสวน The Renovation | 29 ธ.ค.62 (2/2)

กลิ่นไอแห่งการเดินทาง &39;สมุทรสงคราม&39; วิถีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


หากคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก และยังได้กลิ่นไอแห่งการเดินทาง วิถีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “สมุทรสงคราม” คงตอบโจทย์การเดินทางของทุกท่านเป็นแน่ครับ

ผมจึงอยากมาแชร์จุดเช็คอินทั้ง 5 จุด ที่น่าสนใจ 5 วิถีกินเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 5 กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อให้การมาเที่ยวครั้งนี้ ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกัน COVID19 และครบครันทุกความรู้สึก หากพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ

ที่มา : เฟซบุ๊กเพจ Fighting Duo

ติดตามเราได้ที่
เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
Twitter: https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg?view_as=subscriber

กลิ่นไอแห่งการเดินทาง &39;สมุทรสงคราม&39; วิถีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพญาราม


“บ้านพญาราม” ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ในอดีตชาวบ้านนิยมปลูกข้าวเพื่อยังชีพ เลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร ว่างเว้นจากทำนา ทำไร่ ผู้หญิงจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นรายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัว

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพญาราม

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ปี 2560


หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ปี 2560

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บางปู ปัตตานี


ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บางปู   ปัตตานี

โครงการพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน


โครงการพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: Chewathai27.com .

กิจกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้วัฒนธรรมวิถีใหม่ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

กิจกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้วัฒนธรรมวิถีใหม่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.

.

>>ดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#กจกรรมสรางสรรคทองเทยวเชงวฒนธรรม #ตลาดวฒนธรรม #ถนนสายวฒนธรรม #ภายใตวฒนธรรมวถใหม.

[vid_tags]

กิจกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้วัฒนธรรมวิถีใหม่

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

Leave a Comment