CULTURE

จังหวัดปทุมธานี จัดทริปล่องเรือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา ๑๓ แห่ง | แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม | ข่าวสาร เกี่ยวข้อง ศุลกากร ร้อน สำหรับ คุณ

จังหวัดปทุมธานี จัดทริปล่องเรือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา ๑๓ แห่ง | ข้อมูลวัฒนธรรมที่ปรับปรุงใหม่.

ชมวิดีโอด้านล่าง

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: Chewathai27.com .

จังหวัดปทุมธานี จัดทริปล่องเรือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา ๑๓ แห่ง และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

จังหวัดปทุมธานี จัดทริปล่องเรือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา ๑๓ แห่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม.

จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี จัดทริปล่องเรือวัฒนธรรมตามไลฟ์สไตล์ของ 13 ชุมชนแม่น้ำเจ้าพระยา ปทุมธานี – นนทบุรี วันนี้ (22 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. ณ อาคารแพขาว อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวโครงการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี-นนทบุรี พร้อมด้วยนายอำพล อังคภกรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิตณัฐ สมบัติตรี วัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดล่องเรือวัฒนธรรมตาม สู่วิถีความเป็นอยู่ของ 13 ชุมชนแม่น้ำเจ้าพระยา ปทุมธานี – นนทบุรี โดยมีนางดลสา บุญเลิศ นายกรัฐมนตรี กาชาด จ.ปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดี จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตริมน้ำคล้ายคลึงกัน ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และกลุ่มชาติพันธุ์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับแม่น้ำที่แยกไม่ออก เห็นได้จากบ้านเรือนใกล้แม่น้ำ หรือแหล่งน้ำต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการสืบสานมรดกวัฒนธรรม ทำให้เกิดวิถีชีวิต ความเชื่อ อาชีพต่างๆ ตามบริบทของสังคม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 13 แห่ง จะเป็นกิจกรรมที่ย้อนคืนสู่ความงามของรากเหง้าของคนไทยที่ ย่อมเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำ โดยสะท้อนภาพผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอด “เสน่ห์วัฒนธรรม ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำสายใหญ่ของชาติไทย เพราะสายน้ำคือ “สายเลือดผู้ยิ่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเรื่องราว ของการอยู่ร่วมกันของคนต่าง ๆ ที่อุดมด้วยคุณค่า” เพื่อวัตถุประสงค์หลักของโครงการ จากนั้นเราจึงได้รับพระราชทานพระราชทานจากโครงการแม่น้ำรัตนโกสินทร์ให้เป็นแบบอย่าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสถานที่สำคัญของชุมชนทั้งในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นต้น ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่นิยมและเป็นที่สนใจจาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมชุมชนเอกลักษณ์ร่วมกันอย่างยั่งยืนและสร้างรายได้ให้กับผู้คนและ ชุมชนและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ (ทางน้ำ) บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดปริมณฑลตอนกลางและจังหวัดใกล้เคียงได้ในอนาคต รองผู้ว่าราชการนนทบุรีกล่าวว่าสำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีได้สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพราะจังหวัดนนทบุรี เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมแม่น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นดินแดนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากมาย ซึ่งมีมนต์เสน่ห์ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา และไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ในหนึ่งวัน สามารถเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจหลากหลาย ดังจะเห็นได้จากทุกหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือที่สำคัญ เช่น เกาะเกร็ด เกาะเล็กเกาะน้อย ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ มีทั้งนั่งเรือชมตลาดน้ำ ชมวิถีชีวิตของชาวมอญ ชมบรรยากาศธรรมชาติและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชิมได้ ช้อปปิ้งอาหาร ทั้งของคาวและของหวาน มากมายที่ชาวเกาะเกร็ดนำมาขาย รวมถึงการท่องเที่ยวไปทำบุญที่วัดต่าง ๆ จากความหลากหลายของเกาะเกร็ด ทำให้เกาะเกร็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ นางสาวฐิติณัฐ สมบัติตรี วัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนแม่น้ำเจ้าพระยา ปทุมธานี – นนทบุรี 13 แห่ง นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยใช้เรือพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากจังหวัดปทุมธานีสู่จังหวัดนนทบุรี เป็นจุดเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจประเพณี วิถีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ นำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนสถาน วิถีชีวิต และระบบนิเวศทางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ชุมชน แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ริมน้ำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนความเป็น “เสน่ห์วัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา” มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางมาท่องเที่ยว แม่น้ำเจ้าพระยา 13 แห่ง ภายใต้โครงการ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ในปทุมธานี อาคารศาลเก่า อาคารสุขศาลา หอแสดงสินค้าปทุมธานี อาคารแพขาว วัดมะขาม วัดศาลเจ้า วัดบางหลวง วัดชินวรารามวรวิหาร วัดเชตวงศ์ ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดกู่ วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ ล้อมรอบด้วยวัดเสาธงทองและศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านป่าตูม สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามวิถีชุมชนแม่น้ำเจ้าพระยา 13 แห่ง สามารถลงทะเบียนได้ที่เพจท่องเที่ยวตาม สู่วิถีชุมชนแม่น้ำเจ้าพระยาหรือ .

READ  แอปพลิเคชันอาหาร GMP ไทยแลนด์ (GMP-Check) | gmp ไทย | เนื้อหา อ้างถึง วัฒนธรรม ดี สำหรับ ทุกคน
READ  03 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | การท่องเที่ยวมีกี่ประเภท | ข้อมูล เกี่ยวกับ ศุลกากร ร้อน สำหรับ คุณ

>>ดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่นี่: Chewathai27.com/culture

READ  วัฒนธรรมไทย | วัฒนธรรม มีอะไรบ้าง | เนื้อหา อ้างถึง ศุลกากร ดี สำหรับ คุณ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#จงหวดปทมธาน #จดทรปลองเรอทองเทยวทางวฒนธรรมตามวถชมชนสายนำเจาพระยา #๑๓ #แหง.

[vid_tags]

จังหวัดปทุมธานี จัดทริปล่องเรือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา ๑๓ แห่ง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

Chakrii nathan

สวัสดีค่ะทุกคนฉันจักรีนาธานผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารและการทำอาหารในโรงแรมและผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร ดังนั้นฉันจึงอยากแบ่งปันความหลงใหลของฉันกับคุณฉันจึงสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา หวังว่าจะได้คุยกับคุณมากขึ้น

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button