สมาธิบำบัด ตอน ผ่อนพักตระหนักรู้ | ตระหนัก | ข่าวสาร เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ดี สำหรับ คุณ

Contents

สมาธิบำบัด ตอน ผ่อนพักตระหนักรู้ | ข้อมูลวัฒนธรรมที่ปรับปรุงใหม่.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

สมาธิบำบัด ผ่อนพักตระหนักรู้


วิดีโอธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น มิได้มีการจำหน่ายค้าขายและหวังผลไรแต่ประการใด ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจาก ต้องการเผยแพร่ธรรมะ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และพระโพธิสัตว์บูชา เพื่อต้องการให้ผู้รับฟังรับชมได้คลายจากความทุกข์ และมีความสุขในชีวิต ซึ่งทางข้าพเจ้าต้องขออภัยทางเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลาย มา ณ ที่นี้ด้วย ทางผู้จัดทำขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธ์ ภาพและเสียงทั้งหลาย และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านด้วยเป็นอย่างดี ในการเผยแพร่ธรรมะในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลจากการเผยแพร่ธรรมะนี้ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ พระอรหันตเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระสงฆ์ทั้งหลาย เทพประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายและขอนำส่งบุญกุศลทั้งหลายให้ถึง บิดามารดา พี่น้องลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ไปให้ทุกรูปทุกนาม ทั้ง20พรหมโลก 6ชั้นเทวโลก มนุษโลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง4 มีนรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่ มนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าพึงจะได้รับ ณ กาลบัดนี้เทอญ

สมาธิบำบัด ผ่อนพักตระหนักรู้

สมาธิบำบัด ตอน ผ่อนพักตระหนักรู้


โดย รศ.ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์
ประกอบด้วย 2 ตอน
ตอนที่ 1 แนะนำ การทำผ่อนพักตระหนักรู้ นาทีที่ 00.0009.08
ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ การทำผ่อนพักตระหนักรู้ นาทีที่ 09.0940.22
เป็นสี่สิบนาที ที่จะพาคุณออกจากโลกที่สับสนและวุ่นวาย เพื่อพักสักครู่ ทบทวนและเติมพลังชีวิตให้กับตัวเอง
“ผลบุญข้าทำนั้น ทุก ๆ สัตว์ จงมีส่วน” ร่วมสร้างโลกที่น่าอยู่ด้วยกันนะครับ… นพพร ธรรมรงค์รัตน์ ลูกศิษย์ อ.อาภรณ์

สมาธิบำบัด ตอน ผ่อนพักตระหนักรู้

ตระหนักรู้..ศักยภาพตนเอง โดย ท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย พระเมธีวชิโรดม) ไร่เชิญตะวัน


See also  สื่อประกอบการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่4 เรื่องสิทธิมนุษยชน | สิทธิมนุษยชน ม.3 | ข่าวสาร เกี่ยวกับ ศุลกากร ร้อน สำหรับ คุณ

สติปัญญาของมนุษย์ ที่ฝึกหัดพัฒนาแล้ว มีศักยภาพประเสริฐกว่า ฤทธาปาฏิหาริย์ของเทพทุกองค์ในโลกนี้ ท่าน ว.วชิรเมธี

The intellect of a human who has been trained has a greater potential than the miraculous powers of all the deities in the world. v.vajiramedhi

พระมหาวุฒิชัย พัฒนาตนเอง พัฒนาปัญญา

ตระหนักรู้..ศักยภาพตนเอง โดย ท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย พระเมธีวชิโรดม) ไร่เชิญตะวัน

ความตระหนัก (Awareness): Video Content


Video อธิบายเกี่ยวกับ ความตระหนัก (Awareness) โดย ภูเบนทร์ พันธุ์เวช/ www.isothai.com

ความตระหนัก (Awareness): Video Content

ตระหนักรู้ตระหนักคิด ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 6)


ลำดับการเรียนคือ บทที่ 6, 1, 2, 3, 4 และ 5 (เรียนบทที่ 6 ก่อนบทอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ และในชีวิตประจำวัน)
วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th/

ตระหนักรู้ตระหนักคิด ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 6)

🌈​สร้างปาฏิหารย์​ ของคุณเดี๋ยวนี้!! (มาถึงความรู้สึกของเรา)​


ขยายความตระหนัก​รู้​ ข้อความจากต่างมิติ อัป​เวอร์ชั่น​ถัดไป​
💖ติดตามอ่านจากผู้แปล
https://www.facebook.com/groups/651917608571929/permalink/1226447361118948/
________________
ถึง ผู้ฟังที่รัก.. คลิปแนะนำ
แนวทางของช่องจากแอดมินค่ะ
Ep1.https://youtu.be/o6e2mSMNihg
Ep2.https://youtu.be/X8a_F12CHoI
Ep.3.https://youtu.be/DMGXq2o9fTs
💬 https://www.facebook.com/KeyofLife888 I

🌈​สร้างปาฏิหารย์​ ของคุณเดี๋ยวนี้!! (มาถึงความรู้สึกของเรา)​

“เจ้าจะสามารถรู้จักตัวเองได้ด้วยการตระหนักรู้ทรรศนะที่หลงผิดของเจ้าเท่านั้น” | บทตัดตอน 564


พระเยซูเสด็จกลับมาแล้ว คุณรู้ไม่? ยินดีต้อนรับให้ติดต่อกับเรา บอกเส้นทางการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับคุณ
Messenger: https://m.me/112351670234116?ref=youtube
LINE:https://lin.ee/4VuDDnvH8

การอ่านพระวจนะของพระเจ้า
https://www.youtube.com/watch?v=RFezbqblj_Y&list=PLiDLtVZW_Abeqpfl1I2oqlROt1rNLQ9u2&index=1

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “เจ้าจะสามารถรู้จักตัวเองได้ด้วยการตระหนักรู้ทรรศนะที่หลงผิดของเจ้าเท่านั้น” | บทตัดตอน 564

นี่คือกุญแจสำคัญสู่การคิดทบทวนกับตัวเองและการรู้จักตัวเอง กล่าวคือ ยิ่งเจ้ารู้สึกมากขึ้นเท่าไรว่า เจ้าทำได้ดี หรือได้ทำในสิ่งที่ถูกในหลายด้านเฉพาะ และยิ่งเจ้าคิดมากขึ้นเท่าไรว่า เจ้าสามารถสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าได้หรือมีความสามารถที่จะอวดตัวในหลายด้านเฉพาะ เช่นนั้นแล้ว ก็ย่อมคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้นสำหรับเจ้าที่จะรู้จักตัวเจ้าเองในด้านเหล่านั้น และย่อมคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้นสำหรับเจ้าที่จะขุดลึกลงไปในด้านเหล่านั้นเพื่อดูความมีราคีที่ดำรงอยู่ในตัวเจ้า รวมถึงดูว่าอะไรคือสิ่งทั้งหลายในตัวเจ้าที่ไม่สามารถสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ พวกเราจงมาดูเปาโลเป็นตัวอย่างกันเถิด เปาโลนั้นมีความรู้ดีเป็นพิเศษ และเขาได้ทนทุกข์ไปมากมายในงานประกาศของเขา เขาได้รับการชื่นชมบูชาเป็นพิเศษจากผู้คนมากมาย ผลลัพธ์ก็คือ ภายหลังจากที่ได้ทำงานมากมายไปจนครบบริบูรณ์แล้ว เขาก็ได้ทึกทักไปว่าคงจะมีมงกุฎพักวางเอาไว้ให้เขา นี่เป็นเหตุให้เขาล่องไปตามเส้นทางที่ผิดไกลขึ้นทุกที จนกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้ถูกพระเจ้าทรงลงโทษ ณ เวลานั้น หากเขาได้คิดทบทวนตัวเองและชำแหละตัวเอง เช่นนั้นแล้ว เขาก็คงจะไม่ได้คิดการนั้น กล่าวได้อีกนัยหนึ่งก็คือ เปาโลไม่ได้มุ่งเน้นที่การแสวงหาความจริงในพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้า เขาเพียงเชื่อในมโนคติอันหลงผิดและการจินตนาการทั้งหลายของตัวเขาเองเท่านั้น เขาได้คิดไปว่า ตราบที่เขาได้ทำในสิ่งดีไม่กี่อย่างลงไป และจัดแสดงพฤติกรรมที่ดีงาม พระเจ้าก็คงจะทรงสรรเสริญและประทานบำเหน็จให้แก่เขา ในตอนท้ายนั้น มโนคติอันหลงผิดและจินตนาการทั้งหลายของตัวเขาเองได้ทำให้จิตวิญญาณของเขามืดบอดและบดบังใบหน้าที่แท้จริงของเขา อย่างไรก็ตาม ผู้คนไม่ได้รู้การนี้ และด้วยความที่พระเจ้ามิได้ทรงนำการนี้มาเผย พวกเขาจึงยังคงตั้งเปาโลไว้เป็นมาตรฐานให้เอื้อมไปถึง เป็นตัวอย่างที่จะดำเนินชีวิตตามกันต่อไป และได้คำนึงถึงเขาในฐานะคนที่พวกเขาถวิลหาที่จะเป็นเหมือนกัน และในฐานะวัตถุที่พวกเขาไล่ตามเสาะหา และในฐานะใครบางคนที่ได้รับการเอาอย่าง เรื่องราวเกี่ยวกับเปาโลนี้ทำหน้าที่เป็นคำเตือนหนึ่งสำหรับทุกคนที่เชื่อในพระเจ้า ซึ่งก็คือว่า เมื่อใดก็ตามที่พวกเรารู้สึกว่าพวกเราได้ทำดีเป็นพิเศษ หรือเชื่อว่าพวกเรานั้นมีพรสวรรค์เป็นพิเศษในบางด้าน หรือคิดว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือจำเป็นต้องได้รับการจัดการในบางด้าน พวกเราก็ควรเพียรพยายามที่จะคิดทบทวนและรู้จักตัวพวกเราเองให้ดีขึ้นในด้านนั้น การนี้สำคัญยิ่งยวด นี่เป็นเพราะ แน่นอนว่า เจ้ายังไม่ได้พลิกแผ่นดินหา ให้ความสนใจ หรือชำแหละแง่มุมทั้งหลายของตัวเจ้าเองซึ่งเจ้าเชื่อว่าดี เพื่อที่จะมองเห็นว่า อันที่จริงแล้ว แง่มุมเหล่านั้นบรรจุสิ่งใดที่ต้านทานพระเจ้าเอาไว้บ้างหรือไม่ ตัวอย่างเช่น มีผู้คนที่เชื่อว่าตัวพวกเขาเองมีหัวใจที่ใจดีมีเมตตาสุดขั้ว พวกเขาไม่เคยเกลียดชังหรือทำอันตรายผู้อื่น และพวกเขายื่นมือช่วยเหลือพี่น้องชายหรือพี่น้องหญิงที่มีความจำเป็นในครอบครัวของพวกเขาเสมอ เพื่อกันมิให้ปัญหาของพวกเขาไปไกลเกินแก้ไข พวกเขามีไมตรีจิตอันยิ่งใหญ่ และทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอำนาจของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือทุกคนที่พวกเขาสามารถทำได้ อะไรหรือคือผลลัพธ์ของการมีน้ำใจเช่นนั้น? พวกเขาทำให้ชีวิตของตัวพวกเขาเองต้องชะลอออกไป แต่พวกเขาก็ค่อนข้างยินดีกับตัวเอง และพึงพอใจสุดขีดกับทั้งหมดที่พวกเขาได้ทำลงไป ที่มากกว่านั้นก็คือ พวกเขาภูมิใจในการนั้นอย่างใหญ่หลวง โดยเชื่อว่าทั้งหมดที่พวกเขาได้ทำไปนั้นสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนมากพอเลยทีเดียว และเชื่อว่า พวกเขาคือผู้เชื่อในพระเจ้าที่แท้จริง พวกเขามองความใจดีมีเมตตาตามธรรมชาติของพวกเขาเป็นบางสิ่งที่สามารถอาศัยประโยชน์ได้ และทันทีที่พวกเขาคำนึงถึงการนี้แบบนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่พวกเขาจะมองว่านั่นคือความจริง ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งหมดที่พวกเขาทำก็คือความดีแบบมนุษย์ พวกเขาไม่ได้แสวงหาความจริงเลยแม้แต่น้อยนิด และทั้งหมดที่พวกเขากระทำล้วนเปล่าประโยชน์ เพราะพวกเขาทำสิ่งเหล่านั้นลงไปต่อหน้ามนุษย์ หาใช่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าไม่ และนับประสาอะไรที่พวกเขาจะปฏิบัติไปตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าและตามความจริง ไม่มีสิ่งใดเลยในสิ่งทั้งหลายที่พวกเขาทำที่เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับความจริง และไม่มีเลยที่เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า นับประสาอะไรที่พวกเขาจะกำลังติดตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในทางกลับกัน พวกเขาใช้ความใจดีมีเมตตาและพฤติกรรมที่ดีแบบมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดยสรุปแล้ว พวกเขาไม่แสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในสิ่งที่พวกเขาทำ อีกทั้งพวกเขาก็มิได้กระทำไปโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระองค์ เพราะฉะนั้น จากจุดที่พระเจ้าทรงถือไพ่เหนือกว่า พฤติกรรมดีของมนุษย์จึงถูกกล่าวโทษ และไม่มีความดีความชอบต่อการทรงจำของพระเจ้าเลย

See also  Top 5 salt nic grape น้ำยาสายองุ่นยอดฮิตที่น่าใช้มากที่สุด 2021 !! | น้ํายา salt nic ตัวไหนดี | ข่าวสาร เกี่ยวข้อง วัฒนธรรม ดี สำหรับ คุณ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ข่าวประเสริฐแห่งการเคลื่อนลงสถิตของราชอาณาจักร: https://th.kingdomsalvation.org/
คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์:https://th.godfootsteps.org/
คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้
Google Play: https://www.kingdomsalvation.org/cagapp.php
App Store: https://goo.gl/zx37iW
CAG Hymns เพลงใหม่ของอาณาจักร
Google Play: http://bit.ly/2WG3tdc
App Store: https://apple.co/2XivkzB
อีเมล: [email protected]

“เจ้าจะสามารถรู้จักตัวเองได้ด้วยการตระหนักรู้ทรรศนะที่หลงผิดของเจ้าเท่านั้น” | บทตัดตอน 564

ตระหนักรู้….สู่สมดุล อ.ประมวล เพ็งจันทร์


เชิญชวนเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ล้อมวงสนทนากับอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ และกิจกรรมผ่านประสบการณ์จากทีมงาน ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม

มาร่วมกันเรียนรู้และฝึกฝน แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ รู้สึกตัว รับรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน อันเป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมโยงสู่ การดูแลรักษาสุขภาวะ และสมดุลชีวิตในแต่ละด้านอย่างเป็นองค์รวม

บันทึกภาพจากกิจกรรม ตระหนักรู้….สู่สมดุล
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพฯ

จัดกิจกรรมโดย
ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม
https://www.facebook.com/Nasomdul

ตระหนักรู้....สู่สมดุล อ.ประมวล เพ็งจันทร์

10 ความจริงสูงสุดที่ทุกคนควรตระหนัก


ท่านสามารถติดตามเรื่องเล่าธรรมะ และกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปธรรมะดีๆจากช่อง Bua Channel ได้ที่นี่
https://www.youtube.com/channel/UC1KG5bXJAQ7LqSrwjqMbXg

An Introduction to Buddhist Practice: When a person is introduced to Buddhism for the first time, the first thing he should do is to forget all about his background of Christianity – and his Christian views and other similar views – and start from scratch.
The story of the Buddha begins like this. The Buddha found that he had a problem and he left home to try to find the answer to this problem. He went searching for teachers, he went to this teacher and then that teacher but he found he still had the problem. Finally he had to go off on his own to search for the solution, because he could not find anyone who knew about it. And he found the answer within himself, and he found the way to get to the state where he got the answer to his question and got free from his problem

See also  STAKE HOLDER ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คืออะไร - SE Chanel | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | เนื้อหา เกี่ยวกับ ศุลกากร ดี สำหรับ ทุกคน

ติดตามฟังธรรมผ่านเพจ สำนักป่าพุทธภูมิ โพธิยาลัย
https://www.facebook.com/AnagarikaBhodhiyana/

บัวชาแนล เล่าเรื่องเล่าธรรม

10 ความจริงสูงสุดที่ทุกคนควรตระหนัก

ตระหนักรู้ เท่าทัน โรคเอดส์ l สุขหยุดโรค l 29 11 63


ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://www.youtube.com/tnnthailand/
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/

https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo

ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ตระหนักรู้ เท่าทัน โรคเอดส์ l สุขหยุดโรค l 29 11 63

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: Chewathai27 .

สมาธิบำบัด ตอน ผ่อนพักตระหนักรู้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

สมาธิบำบัด ตอน ผ่อนพักตระหนักรู้
สมาธิบำบัด ตอน ผ่อนพักตระหนักรู้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตระหนัก.

โดย รศ. ผศ.ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ ประกอบด้วย 2 ตอน ตอนที่ 1 แนะนำการผ่อนคลายและมีสติ นาที 00.00-09.08 น. ตอนที่ 2 ช่วงฝึกซ้อม คลายเครียด มีสติสัมปชัญญะ นาที ….

>>ดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่

ตระหนัก – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#สมาธบำบด #ตอน #ผอนพกตระหนกร.

[vid_tags]

สมาธิบำบัด ตอน ผ่อนพักตระหนักรู้

ตระหนัก.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ ตระหนัก นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

45 thoughts on “สมาธิบำบัด ตอน ผ่อนพักตระหนักรู้ | ตระหนัก | ข่าวสาร เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ดี สำหรับ คุณ”

 1. ผมใช้วิธีของอาจารย์บำบัดอยู่ครับ อยากหลังไมค์ปรึกษาวิธีที่ลึกกว่านี้จัง

  Reply
 2. ขอบคุณค่ะ สมาธิบำบัดดีมากค่ะ เพียงแต่ว่าเสียงดนตรีจีนรบกวนการฟังคำบรรยายค่ะ อีกอย่างท่านอนุญาตให้มีโฆษณา จึงต้องหยุดฟังโฆษณาถึงจะทำต่อได้ค่ะ ถ้าจะให้ดีต้องงดโฆษณาในการทำสมาธิบำบัดค่ะ หรือว่าอนุญาตให้ดาวน์โหลดจะได้ฟังตอนไม่ได้ออนไลน์ด้วยค่ะ

  Reply
 3. อย่าเชื่อว่าเขาสำเร้จนั้นได้นี้มรรคผล สร้างภาพจอมปลอม ห่วยแตกมันมาหลอกลวงให้เพ้อเจ้อบ้าคลุ้มคลั่งโง่ๆดังเป็นสัตวเดรัจชาน ลากไปจูงไปฆ่า ยังร้องไห้อรหันต หัวเราะอรหันตสะอีก

  Reply
 4. ผ่อนพักตระหนักรู้สู่สมดุลชีวิต
  พลังแห่งจิตใต้สำนึกที่ลึกล้ำ
  ปล่อยเอาออกมาสู่ความมหัศจรรย์
  ทำให้ฉันต้องขอบคุณผู้นำมา

  Reply
 5. ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ ทำตามแล้วสบายกาย สบายใจ ผ่อนคลายจากทุกๆสิ่งคะ ขอให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

  Reply
 6. ดีมากขอส่งพลังจิตบวก+++ ให้แก่ท่านผู้สร้าง และขอให้นำสร้างผลงานเยอะๆๆ ค่อยติดตามยุค่ะ #เพราะพวกเราคือกลุ่มคนอัจริยะจากโลกอนาคต 🙏🙏🙏

  Reply
 7. สาธุ… ดนตรีเพราะ ฟังสบายๆ ผ่อนคลาย ยิ่งฟังก่อนนอน..ทำให้นอนหลับสบายมาก👍

  Reply
 8. สาธุ สาธุ สาธุ ขอบ
  พระคุณเป็นที่สุดครับ สุขสงบ ร่มเย็น
  เป็นแนวทางแห่ง ความกระจ่าง เบื้อง
  ต้นของการค้นหาจิต ของตน ให้ได้รู้
  เท่าทันความรู้สึกของ จิตและระงับ อกุศลจิต ลงได้ทัน
  ขอบพระคุณครับ

  Reply
 9. ช่วยด้วยเป็นโรคนอนไม่หลับมาเป็นปีแล้วพยายามนั่งสมาธิก็ไม่ดีขึ้นเลย ช่วยแนะนำหน่อย ขอบคุณมากค่ะ

  Reply

Leave a Comment