EP1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว | การท่องเที่ยวมีกี่ประเภท | ข่าวสาร เกี่ยวกับ ศุลกากร ดี สำหรับ คุณ

Contents

EP1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว | ข้อมูลวัฒนธรรมที่ปรับปรุงใหม่.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ .

EP1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

EP1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
EP1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การท่องเที่ยวมีกี่ประเภท.

ประวัติการท่องเที่ยว ปวช. 1 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาชีวศึกษา ครูตอง แชนแนล

ความรู้เบื้องต้น อ้อมอรุณ การท่องเที่ยวจุฬาฯ


ประวัติการท่องเที่ยว ปวช. 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาชีวศึกษา ครูตอง แชนแนล

EP 2. องค์ประกอบการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว


สาขาการท่องเที่ยว เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร


ถ้าฝรั่งบอกว่า “อยากไปต่างจังหวัด” คุณจะพาเขาไปต่างประเทศหรือคุณจะพาเขาไปต่างประเทศ? และหากใครได้รับภารกิจพาฝรั่งเที่ยวเมืองไทย พลาดไม่ได้กับ Click ตอน My Holiday ในตอนนี้ เพราะครูคริสได้รวบรวมคำศัพท์ไว้หมดแล้ว และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นการพาชาวต่างชาติเข้าป่า เที่ยวทะเล หรือเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะเราได้รวมกิจกรรมหลากหลายไว้ด้วย เช่น ดูสัตว์ เดินป่า เยี่ยมชมชาวเขา ล่องแก่ง ไป ดูซากปรักหักพัง, ดำน้ำ, ไปดูปะการัง, ไปตลาดกลางคืน, ไปสวนสนุก, เล่นเครื่องเล่น กิจกรรมมากมาย ค้นหาความลับภาษาอังกฤษที่ไม่มีในตำราเรียน อยากมีความรู้ สนุก เข้าใจง่าย สามารถติดตามได้ในรายการ Click ที่ออกอากาศทางช่องมหิดลทาง CTH ช่อง 118 Facebook : Website |

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


การท่องเที่ยวคืออะไร


ประกอบธุรกิจพัฒนาการท่องเที่ยว วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอื่นระดับเดียวกันในสาขารัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, วรรณกรรม, สารสนเทศศาสตร์, การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท ขอบเขตเนื้อหาสำหรับการสอบ 2560 1. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 2. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5. ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว 6. ความรู้โครงการ การวางแผน สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว 7. ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด การบริการ ข้อมูลการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ “ลักษณะการปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ คู่มือสอบ ผู้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติการ คู่มือสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. สามารถพบได้ที่นี่ หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับเริ่มต้นที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการและความสามารถในการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้การกำกับดูแล การแนะนำ การตรวจสอบ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะของงานที่ทำในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การดำเนินงาน 1.1 รวบรวม รวบรวม จัดทำสถิติทางวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่อนำไปวางแผน โครงการ หรือแนวทางปฏิบัติ การพัฒนาการท่องเที่ยว การกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.2 สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุป จัดทำรายงาน รวมถึงการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการ การวิจัย การสร้างฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวของบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การขึ้นทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและพัฒนาแนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.3 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การจัดทำคู่มือ แนวทาง เอกสารทางวิชาการและสื่อเพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนางาน การขึ้นทะเบียนและมัคคุเทศก์ธุรกิจนำเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.4 จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาการขึ้นทะเบียนและมัคคุเทศก์ธุรกิจนำเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.5 มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการอนุญาตเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินการ กิจกรรม และสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการหาวิธีพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.6 มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่รับผิดชอบ และให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ราชการส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 1.7 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และควบคุมการพัฒนา บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ โบราณวัตถุและอนุสาวรีย์ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.8 รวบรวม ประมวลผล เตรียมข้อมูลการท่องเที่ยว หรือสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และสรุปการจัดทำรายงานสำหรับการวางแผนโครงการหรือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาบริการท่องเที่ยว และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.1 ให้บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ราชการส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด 1.2 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น คู่มือ แผนที่การเดินทาง เว็บไซต์ เป็นต้น 1.3 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีความรู้ใหม่ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การวางแผน แผนงานที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและความสำเร็จที่กำหนด 3.ด้านประสานงาน 3.1 ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกทีมหรือหน่วยงาน 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ …

.

>>ดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่นี่: Chewathai27.com/culture

การท่องเที่ยวมีกี่ประเภท – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#EP11 #ความรทวไปเกยวกบการทองเทยว.

[vid_tags]

EP1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวมีกี่ประเภท.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ การท่องเที่ยวมีกี่ประเภท นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

Leave a Comment