CULTURE

NAC2021 | ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ | ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว | เนื้อหา เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ร้อน สำหรับ ทุกคน

NAC2021 | ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ | ข้อมูลวัฒนธรรมที่ปรับปรุงใหม่.

ชมวิดีโอด้านล่าง

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่ .

NAC2021 | ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

NAC2021 | ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
NAC2021 | ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว.

สัมมนา “ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชีวภาพ ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 (NAC2021) “แพลตฟอร์มนวนุรักษ์” บูรณาการข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัลให้สามารถเชื่อมต่อและใช้งาน รูปแบบเปิด (linked data and open data) และพัฒนาโมดูล เพื่อขยายแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานในบริบทการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการใช้ข้อมูลดิจิทัลที่เป็นของชุมชน โดยภาคเอกชนด้วยแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเฉพาะของชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่ม ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ยกระดับปราชญ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดึงความรู้ที่เป็นความรู้โดยปริยายในการสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยว ประเด็นที่จะอภิปรายจะประกอบด้วย ในด้านต่างๆ 1) กลยุทธ์ CBT สำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) การรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล 3) Utiliz ข้อมูลทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชุมชนชีวภาพเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4) การใช้วัฒนธรรมดิจิทัลในบริบทการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ชุมชน =activity= เสวนาหัวข้อ “ยกระดับการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ” โดย คุณรังสิมา ตันตเลขา รุ่นพี่ ผู้อำนวยการโครงการ ฝ่ายบริหารการวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (RNS) การเจรจา สวทช. ในหัวข้อ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ” 1. นางสาววัชรี ชูรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การบริหารส่วนพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 2. อาจารย์ ดร. อดิพล เอื้อจราสแปน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. อาจารย์ประสาน เสถียรพันธ์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. นายสมศักดิ์ บุญคำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Local Alike Co,.Ltd 5. ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) NECTEC สวทช. ดำเนินรายการโดย คุณสุพงษ์ ไชยวงศ์ นักวิชาการงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล เนคเทค สวทช. เอกสารประกอบการสัมมนา.

READ  งานนี้มัน!!! ตำรวจตัดตำรวจ ไม่เชื่อว่าลุงพลจะทำ อาจเป็นอีกคดี ที่ต้องตามติดทั้งสองฝ่ายรอให้ศาลตัดสิน | งาน ไม่ | เนื้อหา เกี่ยวข้อง วัฒนธรรม ดี สำหรับ คุณ
READ  5 สถานที่ต้องห้าม ที่ไม่มีวันได้เข้าชม | ประเภท ของ แหล่ง ท่องเที่ยว | ข้อมูล เกี่ยวข้อง ศุลกากร ดี สำหรับ ทุกคน

>>ดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข่าวล่าสุดเพิ่มเติมที่นี่

READ  Bird's Eye View - ฮาลองเบย์ อ่าวมรดกโลกทางธรรมชาติของเวียดนาม (1/3) | แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม | ข้อมูล อ้างถึง วัฒนธรรม ดี สำหรับ คุณ

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#NAC2021 #ยกระดบการทองเทยวมลคาสง #บนพนฐานวฒนธรรมและความหลากหลายทางชวภาพ.

NAC,NAC2021,การท่องเที่ยว,เนคเทค,สวทช.,NAVANURAK

NAC2021 | ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว.

ด้วย ความรู้ ในหัวข้อ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

Chakrii nathan

สวัสดีค่ะทุกคนฉันจักรีนาธานผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารและการทำอาหารในโรงแรมและผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร ดังนั้นฉันจึงอยากแบ่งปันความหลงใหลของฉันกับคุณฉันจึงสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา หวังว่าจะได้คุยกับคุณมากขึ้น

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button