Top 11 기 전에 Best 246 Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 기 전에 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the Chewathai27.com/to team, along with other related topics such as: 기 전에 기 전에 文法, V 으 ㄴ 후에, ng php v- 으 ㄴ 후에, N 전에, 기로 하다 ng php, 후에 ngữ pháp, 기 때문에 ng php, 은 후에 ng php


한국어 배우기 | 한국어 문법 114: V-기 전에
한국어 배우기 | 한국어 문법 114: V-기 전에


[Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi – Hàn Quốc Lý Thú

 • Article author: hanquoclythu.blogspot.com
 • Reviews from users: 5634 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi – Hàn Quốc Lý Thú 1.’기 전에’ dùng để diễn tả hành động hay tình huống nào đó xuất hiện, xảy ra sớm hơn (trước) một sự việc khác. 학교에 가기 전에 아침을 먹어요. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi – Hàn Quốc Lý Thú 1.’기 전에’ dùng để diễn tả hành động hay tình huống nào đó xuất hiện, xảy ra sớm hơn (trước) một sự việc khác. 학교에 가기 전에 아침을 먹어요. 전,후,기 전에, -(으)ㄴ 후에전,후,기 전에, -(으)ㄴ 후에[Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi, Hàn Quốc Lý Thú: [Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi, Hàn Quốc Lý Thú
 • Table of Contents:

September 9 2017

Tìm Kiếm Trên Blog

Nhãn

Bài đăng phổ biến

Bài đăng mới nhất

DMCA Protected

Bài đăng nổi bật

Thống kê

Chuyên mục tích cực

[Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi - Hàn Quốc Lý Thú
[Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi – Hàn Quốc Lý Thú

Read More

NGỮ PHÁP –기 전에 VÀ (으)ㄴ 후에 | Hàn ngữ Han Sarang

 • Article author: hansarangvn.com
 • Reviews from users: 25577 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about NGỮ PHÁP –기 전에 VÀ (으)ㄴ 후에 | Hàn ngữ Han Sarang 한국에 오기 전에 무엇을 하셨습니까? Anh đã làm gì trước khi đến Hàn Quốc? 자동차를 사기 전에 운전을 배우십시오. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for NGỮ PHÁP –기 전에 VÀ (으)ㄴ 후에 | Hàn ngữ Han Sarang 한국에 오기 전에 무엇을 하셨습니까? Anh đã làm gì trước khi đến Hàn Quốc? 자동차를 사기 전에 운전을 배우십시오. I. –기전에: *Phạm trù: Cấu trúc ngữ pháp *Cấu tạo: Vĩ tố dạng danh từ -기 + Danh từ 전 + Trợ từ -에 Là sự kết hợp giữa vĩ tố dạng danh từ -기 với전 có nghĩa ‘trước, trước khi’ và trợ từ -에. Kết hợp với động từ. *Ý nghĩa: Diễn tả nghĩa ‘trước khi hành động’. *Ví dụ: 밥 먹기 전에 꼭 손을 씻어라. Nhất định rửa tay trước khi ăn nhé. 한국에 오기 전에 무엇을 하셨습니까? Anh đã làm gì trước khi đến Hàn Quốc? 자동차를 사기 전에 운전을 배우십시오. Hãy học lái xe trước khi…học tiếng hàn, trung tâm hàn ngữ, trung tâm han sarang, tiếng hàn online, tiếng hàn miễn phí, tiếng hàn tphcm, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, topik, biên phiên dịch, giao tiếp
 • Table of Contents:

I –기전에

II -(으)ㄴ후에

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

NGỮ PHÁP –기 전에 VÀ (으)ㄴ 후에 | Hàn ngữ Han Sarang
NGỮ PHÁP –기 전에 VÀ (으)ㄴ 후에 | Hàn ngữ Han Sarang

Read More

[Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi –

 • Article author: hanquoclythu.com
 • Reviews from users: 27318 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi – 수영강사: 수영하기 전에 항상 준비운동을 먼저 하세요. … 기 전에’ dùng để diễn tả hành động hay tình huống nào đó xuất hiện, xảy ra sớm hơn … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi – 수영강사: 수영하기 전에 항상 준비운동을 먼저 하세요. … 기 전에’ dùng để diễn tả hành động hay tình huống nào đó xuất hiện, xảy ra sớm hơn …
 • Table of Contents:
[Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi -
[Ngữ pháp] 전,후, 기 전에, -(으)ㄴ 후에 : Trước khi/ sau khi –

Read More

Học tiếng Hàn : Cấu trúc thời gian N 전에 và V + 기 전에 trong tiếng Hàn – Blog Hàn Quốc – Blog Du Học Sinh Việt tại Hàn Quốc

 • Article author: www.bloghanquoc.top
 • Reviews from users: 14780 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Học tiếng Hàn : Cấu trúc thời gian N 전에 và V + 기 전에 trong tiếng Hàn – Blog Hàn Quốc – Blog Du Học Sinh Việt tại Hàn Quốc
  식사하기 전에 (V) : trước khi ăn. … 커피를 마시기 전에 (V) : trước khi uống cafe. … 여행 전에 (N) : trước khi du lịch. … 여행하기 전에 (V) : … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Học tiếng Hàn : Cấu trúc thời gian N 전에 và V + 기 전에 trong tiếng Hàn – Blog Hàn Quốc – Blog Du Học Sinh Việt tại Hàn Quốc
  식사하기 전에 (V) : trước khi ăn. … 커피를 마시기 전에 (V) : trước khi uống cafe. … 여행 전에 (N) : trước khi du lịch. … 여행하기 전에 (V) : …
 • Table of Contents:

Header Ads

Post a Comment

Related Posts

Tin Mới Nhất

Facebook

Bài Nổi Bật

Menu nhãn

Tags

Tin mới nhất

Tin Nổi Bật


Học tiếng Hàn : Cấu trúc thời gian N 전에 và V + 기 전에 trong tiếng Hàn - Blog Hàn Quốc - Blog Du Học Sinh Việt tại Hàn Quốc
Học tiếng Hàn : Cấu trúc thời gian N 전에 và V + 기 전에 trong tiếng Hàn – Blog Hàn Quốc – Blog Du Học Sinh Việt tại Hàn Quốc

Read More

Cấu trúc V + 기 전에 và V +ㄴ/은 후에

 • Article author: saigonvina.edu.vn
 • Reviews from users: 33023 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Cấu trúc V + 기 전에 và V +ㄴ/은 후에 Dùng V + 기 전에 để ghép sau động từ mang nghĩa trước khi làm… Dùng V + ㄴ/은 후에 để ghép sau động từ mang nghĩa sau khi làm… …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Cấu trúc V + 기 전에 và V +ㄴ/은 후에 Dùng V + 기 전에 để ghép sau động từ mang nghĩa trước khi làm… Dùng V + ㄴ/은 후에 để ghép sau động từ mang nghĩa sau khi làm… Cấu trúc V + 기 전에 và V +ㄴ/은 후에Dùng V + 기 전에 để ghép sau động từ mang nghĩa trước khi làm… Dùng V + ㄴ/은 후에 để ghép sau động từ mang nghĩa sau khi làm…
 • Table of Contents:
Cấu trúc V + 기 전에 và V +ㄴ/은 후에
Cấu trúc V + 기 전에 và V +ㄴ/은 후에

Read More

Cấu trúc ngữ pháp 기 전에 – Tự học tiếng Hàn

 • Article author: hoctienghan.tuhoconline.net
 • Reviews from users: 28870 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Cấu trúc ngữ pháp 기 전에 – Tự học tiếng Hàn Cấu trúc ngữ pháp 기 전에 … Cấu trúc này tương đương với cấu trúc “before doing (something)” trong tiếng Anh. 기 được sử dụng để thay đổi dạng … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Cấu trúc ngữ pháp 기 전에 – Tự học tiếng Hàn Cấu trúc ngữ pháp 기 전에 … Cấu trúc này tương đương với cấu trúc “before doing (something)” trong tiếng Anh. 기 được sử dụng để thay đổi dạng … Cấu trúc ngữ pháp 기 전에 Cách dùng, cách chia và ví dụ minh họa cho cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn 기 전에 – Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn
 • Table of Contents:
Cấu trúc ngữ pháp 기 전에 - Tự học tiếng Hàn
Cấu trúc ngữ pháp 기 전에 – Tự học tiếng Hàn

Read More

Verb + 기 전에 and Noun + 전에 [ Korean Grammar ] | TOPIK GUIDE

 • Article author: www.topikguide.com
 • Reviews from users: 3145 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Verb + 기 전에 and Noun + 전에 [ Korean Grammar ] | TOPIK GUIDE Verb + 기 전에 and Noun + 전에 [ Korean Grammar ] · 과일은 먹기 전에 철저히 씻어라. · 가기 전에 급히 샌드위치 하나 먹자. · 나는 시간 전에 그곳에 와 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Verb + 기 전에 and Noun + 전에 [ Korean Grammar ] | TOPIK GUIDE Verb + 기 전에 and Noun + 전에 [ Korean Grammar ] · 과일은 먹기 전에 철저히 씻어라. · 가기 전에 급히 샌드위치 하나 먹자. · 나는 시간 전에 그곳에 와 … Learning grammar is one of the most difficult things for Korean language learners. On this blog we will try to help you learn Korean grammar in the quickest and easiest way possible. This blog will be helpful for those who are studying Korean language and want to improve their grammar skills. Today we’ll see howbeginner grammar,beginner korean,intermediate korean,korean grammar,learning vocabulary,noun + 전에,topik grammar,topik i,verb + 기 전에
 • Table of Contents:
Verb + 기 전에 and Noun + 전에 [ Korean Grammar ] | TOPIK GUIDE
Verb + 기 전에 and Noun + 전에 [ Korean Grammar ] | TOPIK GUIDE

Read More

N 전에/후에, V기 전에, V(으)ㄴ 후에 grammar = before/ago, after/later – Korean TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online

 • Article author: www.koreantopik.com
 • Reviews from users: 13244 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  N 전에/후에, V기 전에, V(으)ㄴ 후에 grammar = before/ago, after/later – Korean TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online
  – In case of N-하다 verb, N 전에 = V-기 전에 with the same meaning. Tense: Noun +전에:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  N 전에/후에, V기 전에, V(으)ㄴ 후에 grammar = before/ago, after/later – Korean TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online
  – In case of N-하다 verb, N 전에 = V-기 전에 with the same meaning. Tense: Noun +전에:. Korea Topik, EPS Topik, KIIP program, Korean grammar, study Korean, learn korean culture
 • Table of Contents:

TOPIK 1 Preparation Pack

TOPIK 2 Preparation Pack

Popular Posts

Contributors

Pageviews past week


N 전에/후에, V기 전에, V(으)ㄴ 후에 grammar = before/ago, after/later - Korean TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online
N 전에/후에, V기 전에, V(으)ㄴ 후에 grammar = before/ago, after/later – Korean TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online

Read More

Nguyễn Tiến Hải: Mẫu câu 18: V~기 전에 (trước khi làm gì)

 • Article author: nguyentienhai.blogspot.com
 • Reviews from users: 11464 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nguyễn Tiến Hải: Mẫu câu 18: V~기 전에 (trước khi làm gì) V~기 전에 (trước khi làm gì) · 1. 눈이 오기 전에 집에 갑시다! Chúng ta hãy về nhà trước khi tuyết rơi! · 2. 학교에 가기 전에 숙제를 해야 해요. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nguyễn Tiến Hải: Mẫu câu 18: V~기 전에 (trước khi làm gì) V~기 전에 (trước khi làm gì) · 1. 눈이 오기 전에 집에 갑시다! Chúng ta hãy về nhà trước khi tuyết rơi! · 2. 학교에 가기 전에 숙제를 해야 해요.
 • Table of Contents:

Thứ Ba 28 tháng 1 2014

Post theo chủ đề

Xem nhiều nhất

Tìm kiếm Blog này

Translate

Số lượt truy cập

Pages

Giới thiệu về tôi

Lưu trữ Blog

Thời trang Mỹ phẩm Korea

The Ordinary

Nguyễn Tiến Hải: Mẫu câu 18: V~기 전에 (trước khi làm gì)
Nguyễn Tiến Hải: Mẫu câu 18: V~기 전에 (trước khi làm gì)

Read More


See more articles in the same category here: Chewathai27.com/to/blog.

Cấu trúc ngữ pháp 기 전에

Cấu trúc ngữ pháp 기 전에

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 기 전에.

Cấu trúc ngữ pháp 기 전에

Cấu trúc này tương đương với cấu trúc “before doing (something)” trong tiếng Anh. 기 được sử dụng để thay đổi dạng động từ thành danh từ. Cấu trúc này được sử dụng với các động từ hành động.

기 전에 dùng để diễn tả hành động hay tình huống nào đó xuất hiện xảy ra trước một hành động, sự việc khác.

Có nghĩa tương đương trong tiếng việt là : ” trước khi”

Cách chia :

Động từ dù có hay không có patchim đều kết hợp + 기 전에

Kết hợp với danh từ thì ta dùng theo dạng sau: N + 전에

Ví dụ :

공부하다 (học) → 공부하기 전에

공부하기 전에 음악을 들애요.

Tôi nghe nhạc trước khi học bài

먹다 (ăn) → 먹기 전에

먹기 전에 샤워요.

Tôi tắm trước khi ăn cơm

운동 (tập thể thao) → 운동 전에

운동 전에 준비 운동를 해요.

Tôi khởi động trước khi tập thể thao.

Ví dụ thêm

저녁을 먹기 전에 숙제를 하세요!

Hãy hoàn thành bài tập trước khi ăn tối!

우리는 손님이 도착하기 전에 요리를 끝내야해.

Chúng ta phải nấu nướng xong trước khi khách tới.

나는 식사를 하기 전에 기도를 해요.

Tôi thường cầu nguyện trước các bữa ăn.

저는 잠을 자기 전에 우유를 마셔요.

Tôi thường uống sữa trước khi ngủ

학교에 가기 전에 빵을 먹어요.

Tôi ăn bánh trước khi đến trường

Trên đây chính là ngữ pháp, cách chia, và ví dụ của cấu trúc ngữ pháp 기 전에. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

Verb + 기 전에 and Noun + 전에 [ Korean Grammar ]

Learning grammar is one of the most difficult things for Korean language learners. On this blog we will try to help you learn Korean grammar in the quickest and easiest way possible. This blog will be helpful for those who are studying Korean language and want to improve their grammar skills.

Today we’ll see how to form sentences with Korean grammar pattern “ Verb + 기 전에 and Noun + 전에 “ with some example sentences.

” Verb + 기 전에 ” is used when the speaker wants to express something ‘before a certain time or action.’

Same is the case with Nouns as well but instead of adding 기 전에 we simply use 전에 after the nouns.

Let’s try to understand this with some example sentences :

과일은 먹기 전에 철저히 씻어라.

Wash thoroughly before eating fruit.

가기 전에 급히 샌드위치 하나 먹자.

Let’s grab a sandwich before we go.

나는 시간 전에 그곳에 와 있어서 놀랬다.

I was surprised that he was there before time.

In the above three examples you can clearly see the usage of 기 전에 with verbs and 전에 with Noun.

The rule to conjugate Verb + 기 전에 :

In the case 1 : Verb

After removing 다 from the main verb, irrespective of whether the verb stem ends with a consonant or verb. Add ~기 전에.

Eg :

먹다 – 먹기 전에

닦다 – 닦기 전에

In case 2 : 하다 Verb

After removing 다 from the main verb if the verb stem ends with 하. Add ~기 전에 after the remaining verb stem.

Eg :

공부하다 – 공부하기 전에

운동하다 – 운동하기 전에

In case 3 : Noun

In case of the nouns you simply have to add 전에 after the noun.

Eg :

한 달 – 한 달 전에

방문 – 전에

Example sentences with Verb + 기 전에 :

1. 저녁 먹기 전에 잠깐 가서 좀 씻고 올게요.

I’ll just go and freshen up before supper.

2. 아이들에게 저녁 먹기 전에 초콜릿을 너무 많이 먹이지 말아요.

Don’t stuff the kids with chocolate before their dinner.

3. 밥 먹기 전에 뭐 했어?

What did you do before having food ?

4. 가기 전에 데이터를 재확인해 주시겠어요?

Can you recheck the data before you go?

5. 잠자러 가기 전에 물을 많이 마시고나서 일어나면 기분이 나아질 것입니다.

Taking in lots of water before you go to sleep will help you wake up feeling better.

6. 공부하기 전에, 그는 방을 깔끔히 치우기로 결정했습니다.

Before studying, he decided to tidy it up.

7. 공부하기 전에 휴식 하는게 좋다고 합니다.

It is recommended to take a break before studying.

8. 운동 하기 전에 몸을 스트레칭으로 풀어주고요.

Stretch your body before exercising.

Example sentences with Noun + 전에 :

1. 퇴사하기 한 달 전에 미리 통지를 해야 한다.

You must give one month’s notice before leaving the company.

2. 우린 2시간 전에 공항에 도착해야 해.

We have to get to the airport two hours before.

3. 1시간 전에 모두 챙겼다고.

I was all packed an hour ago.

4. 아니오, 1시간 전에 집에 갔어요.

No, he went home an hour ago.

5. 정제 두 알을 식사 전에 물과 함께 복용하라.

Take two tablets with water before meals.

6. 그 나라는 10년 전에 독립을 했다.

The country gained independence 10 years ago.

7. 보아는 10년 전에 한국에서 데뷔했다.

BoA debuted in Korea 10 years ago.

Related Korean grammar posts :

Verb + (으)면서

Verb + 았/었으면 좋겠다

Verb + (으)면

Noun + 동안 and Verb + ~는 동안

Verb + (으)려고 + Verb

To understand TOPIK Test structure, application process, Levels and Passing scores etc. check these pages:

If you are going to take the TOPIK Test for the first time, or if you want to give your score a boost so that you can pass a higher level, we would strongly advise you to get the Complete Guide to TOPIK – Self-Study Package. It is a digital study package that has everything you need to get a great score in the TOPIK test – all the past TOPIK papers with answer sheets, grammar and vocabulary study material, video tutorials explaining the test structure, strategies to solve them and much more. You can check out more details about this study package HERE.

Learning Korean can be tricky, especially when the goal of your learning is conversation. If you’ve ever attempted to speak Korean but were unable to, then hopefully you’ll find this post helpful.

Thank you for reading. If you have any questions or suggestions. Comment down below.

N 전에/후에, V기 전에, V(으)ㄴ 후에 grammar = before/ago, after/later

L1.18 N 전에 / 후에 , V 기 전에 , V( 으 ) ㄴ 후에 grammar = before/ago, after/later

1. N 전에, V기 전에 grammar = ‘before/ago’ in English

Usage :

– This expression means ‘before a certain time’ or ‘before an action’ = before/ago

– In case of N- 하다 verb, N 전에 = V- 기 전에 with the same meaning.

Tense :

Noun + 전에 :

1 시간 전에 = before 1 hour/ 1 hour ago

1 시 전에 = before 1:00 o’clock

한 달 전에 = before 1 month/ 1 month ago

식사 전에 = 식사하기 전에 = before eating

방문 전에 = 방문하기 전에 = before visiting

Verb- 기 + 전에 :

자기 전에 = before sleeping

마시기 전에 = before drinking

죽기 전에 = before dead

Examples

1. 5 년 전에 한국에 왔습니다 .

I came to Korea 5 years ago

2. 식사 전에 이 약을 드세요 .

Please take this medicine before meals

3. 수영하기 전에 준비운동을 해요 .

I do warm-up exercises before swimming

4. 한국에 오기 전에 어디에 살았어요 ?

– 일본에서 살았어요 .

Where did you like before coming to Korea?

– I lived in Japan.

5. 식사하기 전에 손을 씻어요 .

I wash my hands before eating.

6. 친구의 집을 방문하기 전에 전화를 했어요 .

Before visiting my friend house, I phoned my friend.

2. N 후에 , V-( 으 ) ㄴ 후에 grammar = ‘after/later’ in English

Usage :

– This expression means ‘after a certain period of time’ or ‘after some action’ = after/later

– In case of N- 하다 verb, N 후에 = V- 한 후에 with the same meaning.

Tense :

Noun +후 에 :

1 시간 후에 = after 1 hour/ 1 hour later 1 시 후에 = after 1:00 o’clock 한 달 후에 = after 1 month/ 1 month later 식사 후에 = 식사한 후 에 = after eating 방문 후에 = 방문한 후 에 = after visiting

Verb-(으)ㄴ 후 에 : – Verbs ending in vowel + – ㄴ 후에

e.g.

가다 — 간 후에 ,

하다 — 한 후에

– Verbs ending in consonant + 은 후에

e.g.

먹다 — 먹은 후에 ,

받다 — 받은 후에

– Verbs ending in ㄹ , ㄹ is deleted and – ㄴ 후에 is added

e.g.

놀다 — 논 후에 ,

만들다 — 만든 후에

– Some irregular verbs:

e.g.

* 듣다 — 들은 후에 = after listening

* 짓다 — 지은 후에 = after building

* 돕다 — 도운 후에 = after helping

Examples :

1. 한 달 후에 아기가 태어나요 .

My baby will be born one month later.

2. 밥을 먹은 후에 이를 닦아요 .

I brush my teeth after meals.

3. 대학교를 졸업 후에 취직을 했어요 .

I got a job after college graduation.

4. 언제 고향에 돌아가요 ?

– 1 년 후에 가요 .

When will you return your hometown?

– One year later.

5. 수업 후에 시간 있어요 ?

– 바빠요 . 수업이 끝난 후에 다음에 아르바이트를 해요 .

Do you have time after class?

– I am busy. After taking class, I have a part-time job.

6. 운동한 후에 샤워해요 .

So you have finished reading the 기 전에 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 기 전에 文法, V 으 ㄴ 후에, ng php v- 으 ㄴ 후에, N 전에, 기로 하다 ng php, 후에 ngữ pháp, 기 때문에 ng php, 은 후에 ng php

Leave a Comment