ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน, ตัวอย่างคู่มือทำงาน, คู่มือปฎิบัติงาน, SOP, Operation Manuals | ตัวอย่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ข้อมูล อ้างถึง ศุลกากร ร้อน สำหรับ คุณ

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน, ตัวอย่างคู่มือทำงาน, คู่มือปฎิบัติงาน, SOP, Operation Manuals | ข้อมูลวัฒนธรรมที่ปรับปรุงใหม่.

 

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: Chewathai27 .

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน, ตัวอย่างคู่มือทำงาน, คู่มือปฎิบัติงาน, SOP, Operation Manuals และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน, ตัวอย่างคู่มือทำงาน, คู่มือปฎิบัติงาน, SOP, Operation Manuals
ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน, ตัวอย่างคู่มือทำงาน, คู่มือปฎิบัติงาน, SOP, Operation Manuals

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน.

ตัวอย่างคู่มือการใช้งาน ตัวอย่างคู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน SOP คู่มือการใช้งาน ดูรายละเอียดได้ที่ www.ThaiExecutiveConsult.com.

>>ดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

ตัวอย่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ตวอยางคมอปฏบตงาน #ตวอยางคมอทำงาน #คมอปฎบตงาน #SOP #Operation #Manuals.

คู่มือการปฏิบัติงาน,คู่มือทำงาน,SOP,Standard Operating Procedures

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน, ตัวอย่างคู่มือทำงาน, คู่มือปฎิบัติงาน, SOP, Operation Manuals

ตัวอย่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ ตัวอย่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

เปิดคัมภีร์ SOP ร้านอาหาร แนวทางสำคัญที่ร้านอาหารควรรู้!
ร้านอาหารต้องทำ SOP จริงหรือ? เปิดประโยชน์การทำ SOP ร้านอาหาร สำคัญต่อร้านจริงๆ หรือเป็นแค่การบอกปากต่อปากให้ทำกันเท่านั้น อ่านต่อได้ที่

เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ซับซ้อนและต้องอาศัยกำลังคนในการขับเคลื่อน การที่ต้องทำงานร่วมกันของพนักงานที่มีประสบการณ์และพื้นฐานต่างกันควรต้องมีกฎระเบียบในการทำงานเข้ามาช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เดียวกัน ร่วมทีมกันหรือต่างทีมต่างหน้าที่กันก็ตาม เพื่อการทำงานและประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจให้กับลูกค้าและจะได้กลับมาใช้บริการของร้านอีก

วันนี้เรามาดูกันว่าการทำ SOP ร้านอาหารแบ่งออกเป็นกี่แบบ และการทำ SOP ร้านอาหารนั้น มีประโยชน์จริงๆ หรือเป็นเพียงการพูดแบบปากต่อปากว่าเป็นสิ่งสำคัญเท่านั้น

ร้านอาหารถูกแบ่งระบบออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ (Operation Setup)
1. ส่วนหลังบ้าน (Back of House – BOH) หรือครัว

BOH หรือชื่อเต็มคือ Back-of-House มีหน้าที่เป็นเหมือนโรงงานที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพสดอร่อย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้

2. ส่วนหน้าบ้าน (Front of House – FOH) หรือส่วนห้องอาหารที่ให้บริการแก่ลูกค้า

FOH หรือชื่อเต็มคือ Front-of-House มีหน้าที่เป็นเหมือนฝ่ายขายที่ต้องให้ข้อมูลและดูแลลูกค้าตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านจนเดินออกไป และจะต้องทำให้ลูกค้าประทับใจในบริการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ให้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีก

อ่านต่อได้ที่

พนักงานทั้งสองส่วนนี้จึงต้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลงตัวจึงจะสามารถทำให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาอุดหนุนอีกครั้งนั้นร้านอาหารควรมีระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่งานเพื่อให้พนักงานทุกคนทุกตำแหน่งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนให้สอดคล้องกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOP) เขียนขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานทีละขั้นโดยละเอียดของงานที่ต้องทำเป็นประจำในแต่ละตำแหน่งงาน พนักงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเดียวกันควรปฏิบัติเช่นเดียวกันทุกครั้ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ SOP ยังช่วยรักษาความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและธุรกิจของคุณอีกด้วย

ประโยชน์ของการมี SOP ในร้านอาหารของคุณ
1. ลดระยะเวลาการเรียนรู้และฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่
เมื่อมีพนักงานใหม่ SOP ที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถเป็นกรอบการปฏิบัติงานให้พวกเขารู้ว่าควรปฏิบัติงานอย่างไรและมีแนวทางที่ชัดเจนในการฝึกอบรมและปฏิบัติ

ในบางครั้งการที่ไม่มีมาตรฐานหรือระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทำให้พนักงานใหม่เรียนรู้งานได้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความชัดเจนว่าควรทำอะไรบ้างอย่างไร และบางครั้งอาจได้รับการสอนงานที่แตกต่างกันจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่มาก่อนจึงไม่รู้จะเชื่อใครและอาจได้รับการสอนและฝึกฝนในแนวทางที่ผิดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

อ่านต่อได้ที่

2. มั่นใจในความต่อเนื่องของธุรกิจ
เมื่อพนักงานคนสำคัญเช่น พ่อครัวใหญ่, ผู้จัดการร้าน ลาออกหรือไม่ทำงานที่ร้านต่อแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การดำเนินงานของธุรกิจก็จะไม่สะดุดหยุดนิ่ง ถ้าร้านของคุณมี SOP การดำเนินงานในร้านจะยังดำเนินต่อไปอย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนตามที่วางไว้ไม่หวั่นไหวไปกับตัวบุคคลที่ออกไป

กรณีที่พบได้บ่อย อาทิ การลาออกของพ่อครัวใหญ่ที่ร้านอาหาร ส่วนมากมักได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ บางร้านถึงขนาดต้องปิดกิจการชั่วคราวเพื่อหาพ่อครัวใหม่ ทำให้เสียทั้งโอกาสทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายเนื่องจากสูตรอาหารทั้งหมด รวมถึงเทคนิคขั้นตอนปฏิบัติงานไม่ได้ถูกถ่ายทอดให้กับพนักงานที่เหลืออยู่อย่างมีระบบ

อ่านต่อได้ที่

หลักสูตร การเขียนคู่มือบริการ SOP for Service EP2 อย่าคิดว่า คุณบริการดี ถ้ายังไม่ดูคลิปนี้

ใครหลายคนหลงทาง คิดว่าตัวเองบริการดี แต่แท้จริง บริการห่างไกลมาก เพราะเราอาจเข้าใจผิด ทำให้ต้องเข้าใจความหายการบริการเสียก่อน หลักสูตร การเขียนคู่มือบริการ SOP for Service EP1 เพราะ 6 สิ่งนี้ ทำให้ต้องทำคู่มือบริการ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จะให้แนวทางในการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดีเลิศ อย่างนักบริการมืออาชีพ

EP.1 5 คู่มือจำเป็นต้องมี ที่คนทำร้านอาหารต้องรู้ | เพื่อนแท้ร้านอาหาร Podcast

คู่มือ” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้เราทำอะไรๆ ได้สำเร็จง่ายมากขึ้น อย่างเช่นเวลาซื้อมือถือมาสักเครื่อง ก็จะมีคู่มือติดมาให้ได้ แต่หลายคนอาจรู้สึกว่า ไม่เห็นต้องอ่านเลย เล่นๆ ไปเดี๋ยวก็เป็น เดี๋ยวก็รู้ ซึ่งก็ไม่ผิดครับ แต่คงใช้ไม่ได้กับการทำร้านอาหาร เพราะสำหรับผู้ประกอบการแล้ว เมื่อเริ่มต้นทำนั่นหมายถึงเราลงทุนไปแล้ว จะมาหวังให้พนักงาน และบุคลากรทุกคนค่อยๆ ทำไป เดี๋ยวก็รู้ อาจจะทำให้ร้านเราเจ๊งก่อนที่จะรุ่งเป็นไปได้สูงมาก นั่นเองที่ทำให้ “คู่มือ” เป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับการทำธุรกิจร้านอาหาร เพื่อให้การดำเนินงานออกมามีประสิทธิภาพ และนำพาร้านของเราก้าวเข้าใกล้กับความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ทราบหรือไม่ครับว่า 5 คู่มือสำคัญที่ร้านอาหารจำเป็นต้องมีนั้น มีอะไรกันบ้าง? และคำถามก็คือ ร้านอาหารของเพื่อนๆ มีคู่มือเหล่านี้อยู่แล้วหรือเปล่าในการดำเนินงานในปัจจุบัน จะมีคู่มืออะไรกันบ้างนั้น มารับฟังกันได้เลย

 

 

1 thought on “ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน, ตัวอย่างคู่มือทำงาน, คู่มือปฎิบัติงาน, SOP, Operation Manuals | ตัวอย่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ข้อมูล อ้างถึง ศุลกากร ร้อน สำหรับ คุณ”

Leave a Comment