องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก | กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

[button color=”red” size=”small” link=”https://chewathai27.com/news/” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูคำแนะนำด้านล่าง[/button]

Contents

กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก)​


หมู่.5/19 เลขที่ 24 , 31 , 35 , 52 , 54 เพลส ​ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก)​

กลุ่มที่ 4 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


สมาชิก 1. นางสาว. ณัฐณิชา ศรีรัตน์ หมู่ 5/6 เลขที่ 15 2. นางสาว. นันทภัค เหมมุทัย หมู่. 5/6 เลขที่ 19 3. นาย. ปัญญา ทองอินทร์ หมู่ 5/6 เลขที่ 22 4. นางสาว. ศุภธิดา คงทรัพย์ หมู่ 5/6 เลขที่ 33

กลุ่มที่ 4 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กลุ่มที่ 4 กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


See also  น้องบีม | เล่นน้ำเล่นทรายที่ทะเล เที่ยวเพชรบุรี ลองบีช ชะอำ คลิปเต็ม | ทะเล ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

ม.5 / 1 | นางเอเปก นภาสร คุ้มศรีไว เลขที่ 10 นางสาว. ปวริศา ดาคัม No. 14 นางสาว. สโรชา กาญจนปกิจ No. 25

กลุ่มที่ 4 กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก)


จัดทำโดย น.ส.จิรัตยา จวนเก่า ลำดับที่ 13 นางสาวญาณิศา ทองอ่อน ลำดับที่ 16 นางสาว ณิชา คงมีทรัพย์ หมายเลข 23 นางสาวรพีภัทร แก้วตานอง หมายเลข 34 นางสาวสัจจาพร อ่อนฉวี หมายเลข 43 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เสนอครู วีรยุทธ ท่าแพ่ง อ่างทอง ปัทมรสวิทยาคม มัธยมศึกษาเขต 5

กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก


See also  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Sukhothai Historical Park Thailand (Recommend travel in Thailand.) | โบราณสถาน สุโขทัย ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) |ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก |


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) |ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก |

APEC (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก)


วิดีโอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก” หรือ “เอเปก” (ASIAPACIFIC Economic Cooperation: APEC) Producer :: Social Studies Program นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 3 กลุ่มที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ขอขอบคุณข้อมูล :: http:// natcha2555.wordpress.com/ Photo :: http://www.seesketch.com/ และ อ.ทูล คมกฤษ มโนราห์ อาจารย์หลักสูตร Thailand and the Global Economy APEC natcha2012.wordpress.com

APEC (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก)

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก)


See also  Go Kart time @Chiang Mai Speedkart | go kart chiang mai ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

กลุ่มที่ 5 สมาชิก 1. คุณธนะรัชต์ เกิดภู 61130014 2. คุณชฎาพร หมู่บัณฑิต 61130016 3. คุณทักษิณา วงษ์มา 61130018 4. นางสาวบุษรารัตน์ ศรีสุทธิ์ 61130020 5. นางสาวชุติมา สัจธรรม 61130191 6. นางสาวปฏิมา ปิ่นโต 61130195 7. นางสาวมุติตรา นุชศิริ 61130202

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก)

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://chewathai27.com/news/.

บทช่วยสอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก.

องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก | และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง.

องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

นอกจากบทความข่าวนี้แล้วคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เราให้ไว้ได้ที่นี่: https://chewathai27.com/.

#องคกรความรวมมอทางเศรษฐกจทสำคญในภมภาคตาง #ๆ #ของโลก.

[vid_tags].

องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก.

กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก.

ด้วย ประสบการณ์ ในหัวข้อ กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ. ขอบคุณมากสำหรับการรับชม

3 thoughts on “องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก | กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด”

  1. เปาหมายหลักคือ เสรีภาพ ทางการค้าระหว่างประเทศ หรือ เสรี การค้าทั่วโลก

    Reply

Leave a Comment