10อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก | ประชากรสิงคโปร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

[button color=”red” size=”small” link=”https://chewathai27.com/news/” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูคำแนะนำด้านล่าง[/button]

10อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุด
ข้อมูลเดือน เมษายน 2019
10 Mexico สหรัฐเม็กซิโก
มีจำนวนประชากร 133,810,000 คน
คิดเป็น1.74%ของประชากรโลก
เพศชาย 49.3%
เพศหญิง 50.7%
ความหนาแน่นของประชากร 68.1คน /ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 27.5
อายุขัยเฉลี่ย 76.5 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 1.37 %/ปี

9 Russian Federation สหพันธรัฐรัสเซีย
จำนวนประชากร 146,528,000 คน
คิดเป็น1.90%ของประชากรโลก
เพศชาย 46.3%
เพศหญิง 53.7%
ความหนาแน่นของประชากร 8.6 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 38.7 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 66.3 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 0.04 %/ปี

8 Bangladesh สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
จำนวนประชากร 168,476,000 คน
คิดเป็น2.19%ของประชากรโลก
เพศชาย 50.6%
เพศหญิง 49.4%
ความหนาแน่นของประชากร 1,170 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 25.6 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 69.8 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 1.20 %/ปี

7 Nigeria สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
จำนวนประชากร 201,443,000 คน
คิดเป็น2.62%ของประชากรโลก
เพศชาย 50.6%
เพศหญิง 49.4%
ความหนาแน่นของประชากร 218.1 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 17.9 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 47.6 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 2.67 %/ปี

6 Pakistan สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
จำนวนประชากร 204,530,000
คิดเป็น2.66%ของประชากรโลก
เพศชาย 50.8%
เพศหญิง 49.2%
ความหนาแน่นของประชากร 256.9 คน /ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 22.5 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 66.0 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 2.10 %/ปี

5 Brazil สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
จำนวนประชากร 215,200,000 คน
คิดเป็น2.80%ของประชากรโลก
เพศชาย 49.2%
เพศหญิง 50.8%
ความหนาแน่นของประชากร 25.3คน /ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 31.3 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 72.5 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 0.91 %/ปี

4 Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จำนวนประชากร 270,408,000 คน
คิดเป็น3.51%ของประชากรโลก
ชายชาย 49.9%
เพศหญิง 50.1%
ความหนาแน่นของประชากร 142 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 28.0 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 71.3 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 1.28 %/ปี

3 United States of America (USA) สหรัฐอเมริกา
จำนวนประชากร 331,142,000 คน
คิดเป็น4.30%ของประชากรโลก
เพศชาย 49.4%
เพศหญิง 50.6%
ความหนาแน่นของประชากร 34.4คน /ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 37.6 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 78.4 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 0.75 %/ปี

2 India สาธารณรัฐอินเดีย
จำนวนประชากร 1,375,351,000 คน
คิดเป็น17.87%ของประชากรโลก
เพศชาย 51.6%
เพศหญิง 48.4%
ความหนาแน่นของประชากร 418.4 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 26.7 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 66.8 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 1.26 %/ปี

1 China สาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวนประชากร 1,403,518,000 คน
คิดเป็น18.23%ของประชากรโลก
เพศชาย 51.9%
เพศหญิง 48.1%
ความหนาแน่นของประชากร 146.2 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 37.0 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 74.7 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 0.52 %/ปี

Special List
20 ราชอาณาจักรไทย
จำนวนประชากร 68,956,000 คน
คิดเป็น0.90%ของประชากรโลก
เพศชาย 49.1%
เพศหญิง 50.9%
ความหนาแน่นของประชากร 134.4 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 37.8 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 73.6 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 0.38 %/ปี

Contents

10อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก


10อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุด
ข้อมูลเดือน เมษายน 2019
10 Mexico สหรัฐเม็กซิโก
มีจำนวนประชากร 133,810,000 คน
คิดเป็น1.74%ของประชากรโลก
เพศชาย 49.3%
เพศหญิง 50.7%
ความหนาแน่นของประชากร 68.1คน /ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 27.5
อายุขัยเฉลี่ย 76.5 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 1.37 %/ปี

9 Russian Federation สหพันธรัฐรัสเซีย
จำนวนประชากร 146,528,000 คน
คิดเป็น1.90%ของประชากรโลก
เพศชาย 46.3%
เพศหญิง 53.7%
ความหนาแน่นของประชากร 8.6 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 38.7 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 66.3 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 0.04 %/ปี

8 Bangladesh สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
จำนวนประชากร 168,476,000 คน
คิดเป็น2.19%ของประชากรโลก
เพศชาย 50.6%
เพศหญิง 49.4%
ความหนาแน่นของประชากร 1,170 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 25.6 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 69.8 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 1.20 %/ปี

7 Nigeria สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
จำนวนประชากร 201,443,000 คน
คิดเป็น2.62%ของประชากรโลก
เพศชาย 50.6%
เพศหญิง 49.4%
ความหนาแน่นของประชากร 218.1 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 17.9 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 47.6 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 2.67 %/ปี

6 Pakistan สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
จำนวนประชากร 204,530,000
คิดเป็น2.66%ของประชากรโลก
เพศชาย 50.8%
เพศหญิง 49.2%
ความหนาแน่นของประชากร 256.9 คน /ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 22.5 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 66.0 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 2.10 %/ปี

5 Brazil สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
จำนวนประชากร 215,200,000 คน
คิดเป็น2.80%ของประชากรโลก
เพศชาย 49.2%
เพศหญิง 50.8%
ความหนาแน่นของประชากร 25.3คน /ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 31.3 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 72.5 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 0.91 %/ปี

4 Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จำนวนประชากร 270,408,000 คน
คิดเป็น3.51%ของประชากรโลก
ชายชาย 49.9%
เพศหญิง 50.1%
ความหนาแน่นของประชากร 142 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 28.0 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 71.3 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 1.28 %/ปี

3 United States of America (USA) สหรัฐอเมริกา
จำนวนประชากร 331,142,000 คน
คิดเป็น4.30%ของประชากรโลก
เพศชาย 49.4%
เพศหญิง 50.6%
ความหนาแน่นของประชากร 34.4คน /ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 37.6 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 78.4 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 0.75 %/ปี

2 India สาธารณรัฐอินเดีย
จำนวนประชากร 1,375,351,000 คน
คิดเป็น17.87%ของประชากรโลก
เพศชาย 51.6%
เพศหญิง 48.4%
ความหนาแน่นของประชากร 418.4 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 26.7 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 66.8 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 1.26 %/ปี

1 China สาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวนประชากร 1,403,518,000 คน
คิดเป็น18.23%ของประชากรโลก
เพศชาย 51.9%
เพศหญิง 48.1%
ความหนาแน่นของประชากร 146.2 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 37.0 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 74.7 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 0.52 %/ปี

Special List
20 ราชอาณาจักรไทย
จำนวนประชากร 68,956,000 คน
คิดเป็น0.90%ของประชากรโลก
เพศชาย 49.1%
เพศหญิง 50.9%
ความหนาแน่นของประชากร 134.4 คน/ตร.กม.
อายุเฉลี่ย 37.8 ปี
อายุขัยเฉลี่ย 73.6 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 0.38 %/ปี

10อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก

คอมเมนต์ชาวลาว | เมื่อรู้ว่า สิงคโปร์ ต้องการให้"ลาว"เเละ"เขมร"ออกจากสมาชิกอาเซียนเพราะอะไร??EP.77


ทำไมสิงคโปร์ถึงอยากให้ลาวเเละเขมรออกจากอาเซียน อาเซียนคอมเมนต์คอมเมนต์คนลาว

คอมเมนต์ชาวลาว | เมื่อรู้ว่า สิงคโปร์ ต้องการให้"ลาว"เเละ"เขมร"ออกจากสมาชิกอาเซียนเพราะอะไร??EP.77

8 ประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก


See also  นายกฯ-ไทยกัมพูชาหยอกล้อชื่นมื่น | สำนักข่าวไทย อสมท | ผู้นําประเทศกัมพูชา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

หากพูดถึงประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นประเทศใด หากการเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีขนาดใหญ่นั้น ต้องมาพร้อมกับจำนวนประชากรที่หนาแน่น และแน่นอนว่าในประเทศนั้นจะต้องมีขนาดพื้นที่มากเพียงพอสำหรับการรองรับประชากรภายในประเทศได้ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะต้องมีอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น เรื่องของอาหาร ที่พัก ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จัก 8 ประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก

ประเทศเล็ก ที่สุดในโลก จัดอันดับ

✪ กดติดตามช่อง
https://goo.gl/ogRJJL

✪ ติดต่อโฆษณา หรือ Sponsor ช่อง ได้ทาง
https://www.facebook.com/abdulthaitube

✪ จ้างอับดุลย์พากษ์เสียงได้นะครับ
https://www.facebook.com/abdulthaitube/posts/1769821226457306

8 ประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก

เปิดสถิติชาติอาเซียน สิงคโปร์แชมป์ฉีดวัคซีน ในสัดส่วนประชากร ไทยรั้งอันดับ 7


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด19

สำหรับชาติอาเซียนขณะนี้ ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 42.32 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (29.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 23.466 ล้านโดส

สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 2,445,645 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 44.6% ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,515 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 421.99 ล้านโดส (15.1% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 275.54 ล้านโดส (42.9%)

3. สหภาพยุโรป จำนวน 202.89 ล้านโดส (22.9%)

4. อินเดีย จำนวน 185.77 ล้านโดส (6.8%)

ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่

1. สิงคโปร์ จำนวน 3,407,068 โดส (29.9% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna

2. กัมพูชา จำนวน 3,416,265 โดส (10.1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm

3. อินโดนีเซีย จำนวน 23,466,389 โดส (4.4% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac

4. ลาว จำนวน 649,006 โดส (4.4% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V

5. มาเลเซีย จำนวน 1,995,893 โดส (3.1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac

6. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

7. ไทย จำนวน 2,445,645 โดส (1.8% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

8. บรูไน จำนวน 15,905 โดส (1.8% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,921,196 โดส (1.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

10. เวียดนาม จำนวน 1,011,395 โดส (0.5% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/241699

เรื่องเล่าเช้านี้​ (Morning News)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/mor…​
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3​
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3​
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

เปิดสถิติชาติอาเซียน สิงคโปร์แชมป์ฉีดวัคซีน ในสัดส่วนประชากร ไทยรั้งอันดับ 7

เปรียบเทียบไทย กับ สิงค์โปร์ ได้จริงหรือ? | echo


สุขสันต์วันเกิดสิงคโปร์

เดือนนี้เพื่อนบ้านสิงโตทะเลอายุครบ 54 ปีเต็ม
ก่อนกลายเป็นนครรัฐสมัยใหม่ที่ร่ำรวย โมเดิร์น และเขียวขจีระดับท็อปฟอร์มติดอันดับโลกอย่างที่เห็น
สิงคโปร์เคยเป็นเกาะเล็กๆ ที่ทั้งยากจน ทรุดโทรม และเต็มไปด้วยมลพิษมาก่อน

คนไทยหลายคนเคยตั้งกระทู้ว่าสิงคโปร์ไม่มีประชาธิปไตยแต่ทำไม๊ ทำไมเจริญเอาๆ
ก่อนจะเปรียบเทียบไทย VS สิงคโปร์ เราต้องดูตัวแปรหลายๆ อย่างที่ทั้ง 2 ประเทศแทบจะไม่เหมือนกันเลย
อ่ะ!!! แค่ลองดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรุ่นก่อนอย่าง ‘ลี กวน ยู’ ที่ตั้งใจสร้างเมืองให้ปัง ปัง ปัง!!!
แค่นั้นไทยก็เทียบไม่ติดแล้วอ่ะแกกกก

echo fookingecho singapore สิงคโปร์ gardencity visitsingapore merlion

กดติดตามช่อง YouTube echo เพื่อรับชมรายการใหม่ๆได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCeIIIzRsI9tSjosNEzdnyPA?sub_confirmation=1

เปรียบเทียบไทย กับ สิงค์โปร์ ได้จริงหรือ? | echo

มองโลกมองไทย Skills Future Credits โครงการพัฒนาคนโดย รบ.สิงคโปร์ [Mini]


See also  รีวิว อมารี พัทยา โรงแรมสายครอบครัว ที่สวนน้ำใหญ่มาก | IAUAN in Pattaya | โรงแรมที่มีสวนน้ํา พัทยา pantip ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

‘Your Skills. Your Asset. Your Future. ทักษะของคุณคือสินทรัพย์ในอนาคต’ คำขวัญโครงการ ‘Skills Future’ ในประเทศสิงคโปร์ ที่มุ่งเน้นการ ReSkills ประชากรทุกกลุ่มวัย ให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

อ.วิโรจน์ ชวนพูดคุยว่า สิงคโปร์ เขาทำอย่างไร และประชากรสิงคโปร์ ได้อะไรจากโครงการนี้บ้าง

ติดตาม มองโลกมองไทย ทาง VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/VoiceTVRankingThailand
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/

มองโลกมองไทย Skills Future Credits โครงการพัฒนาคนโดย รบ.สิงคโปร์ [Mini]

เครียดทั้งชาติ ถ้าเกิดเป็นคนสิงคโปร์ | ร้อยเรื่องรอบโลก EP90


ความมั่งคั่งและมั่นคงของสิงคโปร์ต้องแลกมากับความเครียดของประชาชน ที่นี่คนเครียดกันตั้งแต่ในโรงเรียน และยิ่งทบทวีเมื่อชีวิตเข้าสู่บทใหม่ในวัยทำงาน

ความเครียดมาพร้อมกับอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นตาม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของการเปิดธุรกิจใหม่

ลูกค้าคือคนสิงคโปร์ที่ต้องการระบายความอัดอั้นกดดัน แม้จะรู้ว่าช่วยให้รู้สึกดีขึ้นแค่ชั่วครู่ ก่อนจะกลับไปเครียดกันต่อก็ตาม

สิงคโปร์ วิธีแก้เครียด รอบโลก
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ติดตามชมวิดีโอใหม่ๆ ได้ใน “เล่าเรื่องรอบโลก by กรุณา บัวคำศรี“

แล้วอย่าลืมกด Subscribe!

หรือแวะมาทักทายพูดคุยกันได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/KarunaBuakamsri
Email: [email protected]

เครียดทั้งชาติ ถ้าเกิดเป็นคนสิงคโปร์ | ร้อยเรื่องรอบโลก EP90

เมืองอัจฉริยะในอาเซียน : ASEAN Checkpoint วิถีอาเซียน พันธสัญญาอุษาคเนย์ (4 เม.ย. 63)


“เมือง” หน้าตาเป็นอย่างไร ก็จะมีผลต่อผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองนั้น ๆ ถ้าเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัย สะดวกสบาย มีสังคมที่ดี ก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองนั้นด้วยเช่นกัน รายการ ASEAN Checkpoint จึงมุ่งหน้าไปใน 3 เมือง 3 แบบ เพื่อหาคำตอบออกมาว่า แท้จริงแล้ว…เมืองที่น่าอยู่ ในนิยามของคำว่า “เมืองอัจฉริยะ” ควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร และเราในฐานะส่วนประกอบหนึ่งของเมืองจะมีส่วนร่วมกับการสร้างสรรค์เมืองได้อย่างไรบ้าง

จุดหมายแรก กับประเทศสิงคโปร์ ที่เป็นมากกว่า Smart City แต่เป็น Smart Nation แห่งแรกของโลก ไม่น่าเชื่อว่าประเทศเล็ก ๆ ที่มีขนาดพอ ๆ กับเกาะภูเก็ต จะเป็นหัวเรือใหญ่ในการริเริ่มเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ 26 เมือง ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN Smart City Network ในช่วงที่เป็นประธานประชุมประชาคมอาเซียนเมื่อปี พ.ศ.2561 เพื่อวางเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน และตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเซียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความแออัดของเมือง คุณภาพของน้ำและอากาศ ความยากจน ความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองกับชนบท ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้คน

ถ้าจะมองให้ลึกลงไป จุดเด่นของสิงคโปร์จึงไม่ใช่แค่การรับเอาเทคโนโลยีมาจัดวางในพื้นที่เพียงเท่านั้น แต่ยังพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับเมืองเพื่อให้ตอบโจทย์ประชาชนในประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนของหน่วยงานรัฐ การศึกษาวิจัย การตัดสินใจของภาคเอกชนและประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผน ไปจนถึงการเชื่อมต่อของข้อมูล นำไปสู่เมืองอัจฉริยะที่ครอบคลุมในทุกมิติ และที่สำคัญคือการนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองของภาคประชาชน

จุดหมายที่สอง คือ จังหวัดภูเก็ต เมืองอัจฉริยะที่มีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 50 ของ Top Smart City Governments จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ ไม่ได้น่าสนใจแค่การเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวในระดับโลกเท่านั้น แต่ชาวภูเก็ตเองตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่ครอบคลุมคุณภาพชีวิตประชาชนทั้ง 7 ด้าน คือ Smart Tourism, Smart Safety, Smart Environment, Smart Healthcare, Smart Economy, Smart Education และ Smart Governance จะเห็นว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะครอบคลุมการดูแลวิถีชีวิตอย่างรอบด้าน แต่ความสำเร็จของการพัฒนาเมืองในแบบภูเก็ตสำเร็จและติดอันดับโลกได้อย่างไร ต้องติดตามและ Checkpoint ไปด้วยกัน

จุดหมายสุดท้ายคือ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน เมืองที่มีทั้งภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่เสมอ การจราจรติดขัด เต็มไปด้วยปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศนี้ ทีมงาน ASEAN Checkpoint จึงติดตามไปยังกองบัญชาการที่ดูแลเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะ อย่าง JSC หรือ Jakarta Smart City หน่วยงานของรัฐที่ทำงานร่วมกับสตาร์ตอัป คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมแก้ปัญหาให้เมืองนี้ แต่จุดเด่นของเมืองนี้คือการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน กับค่าเดินทางที่ถูกมากจนน่าตกใจ ที่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะรัฐบาลช่วยสนับสนุนประชาชน 70% ประชาชนในฐานะผู้โดยสารจ่ายแค่ 30% ของต้นทุนค่าโดยสารทั้งหมด จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมค่ารถโดยสารปรับอากาศ ชาวอินโดนีเซียจึงจ่ายแค่ประมาณ 8 บาท ตลอดสาย เท่านั้น แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ปัจจัยที่ทำให้เมืองอัจฉริยะของกรุงจาการ์ตาสำเร็จน่าจะมาจากหลักคิดแบบ CRM = Citizen Relation Management การทำงานของพวกเขาจะเป็นอย่างไร และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้มากแค่ไหน

ไปร่วมหาคำตอบและออกเดินทางสำรวจทั้ง 3 ประเทศ เพื่อสะท้อนความสำเร็จของประชาคมอาเซียน ในมิติของเมืองอัจฉริยะ ในรายการสารคดี ASEAN Checkpoint วิถีอาเซียน พันธสัญญาอุษาคเนย์ ตอน เมืองอัจฉริยะในอาเซียน วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 63 เวลา 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/ASEANCheckpoint

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

เมืองอัจฉริยะในอาเซียน : ASEAN Checkpoint วิถีอาเซียน พันธสัญญาอุษาคเนย์ (4 เม.ย. 63)

.

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่.

บทช่วยสอนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ ประชากรสิงคโปร์.

10อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก | และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง.

10อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก
10อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก

นอกจากบทความข่าวนี้แล้วคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เราให้ไว้ได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่.

#10อนดบประเทศทมประชากรมากทสดในโลก.

10อันดับ,จัดอันดับ,ประชากรโลก,ประชากร,ประเทศไทย,จำนวนประชากร,ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด,ประเทศที่มีคนมากที่สุด,คนจีน,คนอินเดีย,ประชากรจีน,ประชากรไทย,จำนวนประชากรโลก,คนไทยทั้งหมด,มากที่สุดในโลก,10อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุด,อันดับประชากรโลก.

10อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก.

ประชากรสิงคโปร์.

ด้วย แบ่งปัน ในหัวข้อ ประชากรสิงคโปร์ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ. ขอบคุณด้วยความจริงใจ

28 thoughts on “10อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก | ประชากรสิงคโปร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด”

 1. ประเทศไหนผลิตประชากรได้หนึ่งพันล้านคนผมอนุญาตเปิดไฟเขียวให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ทันทีคับโดยที่ไม่ต้องเป็นเด็กเส้นของผมคับไม่ได้เป็นเด็กเส้นของผมแต่อยากมีนิวเคลียร์ก็ต้องเดิมพันสูงหน่อยเอาประชากรหนึ่งพันล้านคนเป็นประกันต่อผมไง

  Reply
 2. ที่คนไทยขยายพันธุ์ได้น้อย เพราะว่าคนไทยทำแท้งกันเยอะ ปีนึงหลายแสนคน มดลูกพังหมดแล้ว บวกกับคนไทยฆ่ากันปีละหลายศพ

  Reply
 3. จำนวนคนนับถืออิสลามแต่บังคลาเทศกับอินโดนีเซียก็เกิน40%แล้ว

  Reply
 4. ซิงหัวใจเงิน โดน หลอก ประเทศไทยจะล้มเมื่อไหร่ คนในเมืองผิด

  Reply
 5. อินเดียถ้าไม้แบ่งเป็นหลายประเทศคงจะมีประชากรมากที่สุดไม้ว่าจะเป็นปากีสถานบังคราเทศเนปานศรีลังกาปูตานคือชมภูทวีป

  Reply
 6. ประเทศอะไรนับถือศาสนาอะไรมีผลแต่จำนวนประชากรไหม?

  Reply
 7. อัดเดตล่าสุด2021 10ประเทศมีประชากรมากสุด

  10. เม็กซิโกประชากร 142ล้านคน
  9. รัสเซียประชากร148ล้านคน
  8 บังกลาเทศประชากร172ล้านคน
  7. ไนจีเรียประชากร210ล้านคน
  6. ปากีสถานประชากร220ล้านคน
  5. บราซิลประชากร225ล้านคน
  4. อินโดนีเซียประชากร275ล้านคน
  3. สหรัฐอเมริกาประชากร337ล้านคน
  2. อินเดียประชากร1,380ล้านคน
  1.จีนประชากร1,420ล้านคน
  รวมประชากร10ประเทศนี้คือ4,529ล้านคน

  Reply
 8. รวมประชากรทุกประเทศในอาเซียนเยอะมากเยอะถึง673,500,000คนเลยอะแต่อาเซียนกับมีพื้นที่รวมๆกันแค่4,554,000ตารางกิโลเมตร

  Reply
 9. ຜົມວ່າຖ້າອິນເດຍບໍ່ແຍກປະເທດບັງກະລາເທສແລະປາກິສຖານອອກ ປະຊາກອນຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກກໍ່ຄືອິນເດຍແນ່ນອນ🤩

  Reply
 10. ถ้าการเจริญเติบโตของ อินเดีย 1.23 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่า อินเดียจัดแจงหน้า ประเทศจีนในอีก 2-3 ปีข้างหน้าแน่นอน เพราะการเจริญเติบโตของประเทศจีนอยู่แค่ 0.5 เปอร์เซ็นต์

  Reply
 11. รัสเซียท่าไม่ขายอลาสก้าให้เมกาคงใหญ่กว่านี้ แต่ประชากรยังไม่ถึง200ล้านคน

  Reply
 12. ประชากร
  __________________________________
  */ดั้นเจี้ยน/ประชากร*…//….//….//….
  __________________________________
  /เอ่กส่าร/ประชากร 45676664578945622167498770722569 ใบเบิ้ล

  Reply

Leave a Comment