Top 27 나를 찾아 줘 외국 영화 6331 People Liked This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 나를 찾아 줘 외국 영화 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the Chewathai27.com/to team, along with other related topics such as: 나를 찾아 줘 외국 영화 나를 찾아줘 출연진, 나를 찾아줘 한국, 나를 찾아줘 한국영화, 나를 찾아줘 시간, 나를 찾아줘 앤디, 외국영화 나를 찾아줘 결말, 나를 찾아줘 2014 다시보기, 나를 찾아줘 넷플릭스


(영화리뷰 결말포함) 아내가 사라졌다! 충격적인 반전 결말!!
(영화리뷰 결말포함) 아내가 사라졌다! 충격적인 반전 결말!!


나를 찾아줘 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

 • Article author: ko.wikipedia.org
 • Reviews from users: 42086 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 나를 찾아줘 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전 《나를 찾아줘》(영어: Gone Girl)는 데이비드 핀처가 감독한 2014년 미국의 범죄 스릴러 영화이다. 2012년에 출간 된 길리언 플린의 동명 소설을 원작으로 벤 애플렉, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 나를 찾아줘 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전 《나를 찾아줘》(영어: Gone Girl)는 데이비드 핀처가 감독한 2014년 미국의 범죄 스릴러 영화이다. 2012년에 출간 된 길리언 플린의 동명 소설을 원작으로 벤 애플렉, …
 • Table of Contents:

줄거리[편집]

배역[편집]

각주[편집]

외부 링크[편집]

나를 찾아줘 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
나를 찾아줘 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

Read More

해외영화 ‘나를 찾아줘’ 줄거리 및 후기 (Gone Girl, 2014) : 네이버 블로그

 • Article author: m.blog.naver.com
 • Reviews from users: 11288 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 해외영화 ‘나를 찾아줘’ 줄거리 및 후기 (Gone Girl, 2014) : 네이버 블로그 오늘의 영화는’나를 찾아줘’라는 스릴러 영화입니다. 영화 소개해주는 프로그램을 통해서 오래전부터 알고 있던 영화였는데 마침 넷플릭스에 있길래 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 해외영화 ‘나를 찾아줘’ 줄거리 및 후기 (Gone Girl, 2014) : 네이버 블로그 오늘의 영화는’나를 찾아줘’라는 스릴러 영화입니다. 영화 소개해주는 프로그램을 통해서 오래전부터 알고 있던 영화였는데 마침 넷플릭스에 있길래 …
 • Table of Contents:

카테고리 이동

면땅이의 슬기로운 육아일기장

이 블로그 
영화드라마
 카테고리 글

카테고리

이 블로그 
영화드라마
 카테고리 글

해외영화 '나를 찾아줘' 줄거리 및 후기 (Gone Girl, 2014) : 네이버 블로그
해외영화 ‘나를 찾아줘’ 줄거리 및 후기 (Gone Girl, 2014) : 네이버 블로그

Read More

나를 찾아줘 | 다음영화

 • Article author: movie.daum.net
 • Reviews from users: 38743 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 나를 찾아줘 | 다음영화 개봉: 2014.10.23 ; 장르: 스릴러 ; 국가: 미국 ; 등급: 청소년관람불가 ; 러닝타임: 149분. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 나를 찾아줘 | 다음영화 개봉: 2014.10.23 ; 장르: 스릴러 ; 국가: 미국 ; 등급: 청소년관람불가 ; 러닝타임: 149분.
 • Table of Contents:

영화 메인메뉴

검색

영화 상세 본문

바로가기

서비스 이용정보

나를 찾아줘 | 다음영화
나를 찾아줘 | 다음영화

Read More

흥미진진한 영화 나를 찾아줘(Gone Girl) 결말, 줄거리, 후기 총정리

 • Article author: hi-rose.tistory.com
 • Reviews from users: 7120 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 흥미진진한 영화 나를 찾아줘(Gone Girl) 결말, 줄거리, 후기 총정리 반갑습니다. 하이하이 하이로즈입니다. 1. 나를 찾아줘 기본 정보 2014년에 개봉한 <나를 찾아줘> 외국 제목으로는 인 이 영화는 원작 소설을 바탕 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 흥미진진한 영화 나를 찾아줘(Gone Girl) 결말, 줄거리, 후기 총정리 반갑습니다. 하이하이 하이로즈입니다. 1. 나를 찾아줘 기본 정보 2014년에 개봉한 <나를 찾아줘> 외국 제목으로는 인 이 영화는 원작 소설을 바탕 … 반갑습니다. 하이하이 하이로즈입니다. 1. 나를 찾아줘 기본 정보 2014년에 개봉한 <나를 찾아줘> 외국 제목으로는 인 이 영화는 원작 소설을 바탕으로 만들어 졌습니다. 장르는 범죄 스릴러로현재 넷플릭스에서..
 • Table of Contents:

Header Menu

Main Menu

흥미진진한 영화 나를 찾아줘(Gone Girl) 결말 줄거리 후기 총정리

1 나를 찾아줘 기본 정보

2 나를 찾아줘 줄거리 및 결말

3 나를 찾아줘 후기 및 평점 (원작 책)

‘하이 문화 생활’ 관련 글

Sidebar – Right

Copyright © 하이로즈 All Rights Reserved

Designed by JB FACTORY

티스토리툴바

흥미진진한 영화 나를 찾아줘(Gone Girl) 결말, 줄거리, 후기 총정리
흥미진진한 영화 나를 찾아줘(Gone Girl) 결말, 줄거리, 후기 총정리

Read More

[스릴러 영화] 나를 찾아줘(Gone Girl, 2014) 줄거리/결말/스포

 • Article author: anisnack.tistory.com
 • Reviews from users: 23507 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [스릴러 영화] 나를 찾아줘(Gone Girl, 2014) 줄거리/결말/스포 이영애 씨가 나온 한국 영화 ‘나를 찾아줘’도 있는데,. 얘는 벤 애플렉이 나온 나를 찾아줘다. 원 제목은 Gone girl, 사라진 여자이며,. 길리언 플린의 ‘ … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [스릴러 영화] 나를 찾아줘(Gone Girl, 2014) 줄거리/결말/스포 이영애 씨가 나온 한국 영화 ‘나를 찾아줘’도 있는데,. 얘는 벤 애플렉이 나온 나를 찾아줘다. 원 제목은 Gone girl, 사라진 여자이며,. 길리언 플린의 ‘ … 드디어 봤다. 나를 찾아줘, Gone girl. 이영애 씨가 나온 한국 영화 ‘나를 찾아줘’도 있는데, 얘는 벤 애플렉이 나온 나를 찾아줘다. 원 제목은 Gone girl, 사라진 여자이며, 길리언 플린의 ‘나를 찾아줘’ 소설을..
 • Table of Contents:

태그

‘끄적ECT’ Related Articles

티스토리툴바

[스릴러 영화] 나를 찾아줘(Gone Girl, 2014) 줄거리/결말/스포
[스릴러 영화] 나를 찾아줘(Gone Girl, 2014) 줄거리/결말/스포

Read More

Cô gái mất tích | Netflix

 • Article author: www.netflix.com
 • Reviews from users: 46047 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Cô gái mất tích | Netflix 나를 찾아줘. 2014 | 청불 | 2시간 28분 | 미국 영화. 아내가 사라졌다. 결혼기념일에 실종된 그녀. 경찰 수사에서 나오는 증거는 하나같이 남편을 범인으로 몬다. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Cô gái mất tích | Netflix 나를 찾아줘. 2014 | 청불 | 2시간 28분 | 미국 영화. 아내가 사라졌다. 결혼기념일에 실종된 그녀. 경찰 수사에서 나오는 증거는 하나같이 남편을 범인으로 몬다. xem phim, phim trực tuyến, xem TV, TV trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến, xem chương trình truyền hình, phim phát trực tuyến, TV phát trực tuyến, phát trực tuyến tức thì, xem trực tuyến, phim, xem phim Việt Nam, xem TV trực tuyến, không cần tải xuống, phim trọn bộHôn nhân bị sứt mẻ, một ngày nọ Nick về nhà và phát hiện vợ mình đã biến mất. Khi cảnh sát vào cuộc, những sự thật kinh hoàng dần hé lộ trước ánh sáng. Xem trailer và tìm hiểu thêm.
 • Table of Contents:

Tìm hiểu thêm

Nội dung tương tự

Sắp ra mắt

Cô gái mất tích | Netflix
Cô gái mất tích | Netflix

Read More

[미스테리/스릴러영화] 나를 찾아줘(Gone girl)_줄거리, 결말(스포), 감상평

 • Article author: byby-story.tistory.com
 • Reviews from users: 42909 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [미스테리/스릴러영화] 나를 찾아줘(Gone girl)_줄거리, 결말(스포), 감상평 영화 정보 > – 제목 : 나를 찾아줘(Gone girl) (※ 2019년 개봉한 이영애 주연의 동명의 영화와 구분해주세요~) – 감독 : 데이빗 핀처 – 배우 : 로자 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [미스테리/스릴러영화] 나를 찾아줘(Gone girl)_줄거리, 결말(스포), 감상평 영화 정보 > – 제목 : 나를 찾아줘(Gone girl) (※ 2019년 개봉한 이영애 주연의 동명의 영화와 구분해주세요~) – 감독 : 데이빗 핀처 – 배우 : 로자 … < 영화 정보 > – 제목 : 나를 찾아줘(Gone girl) (※ 2019년 개봉한 이영애 주연의 동명의 영화와 구분해주세요~) – 감독 : 데이빗 핀처 – 배우 : 로자먼드 파이크, 벤 에플렉, 닐 패트릭 해리스, 타일러 페리 외..
 • Table of Contents:

태그

관련글

댓글2

공지사항

최근글

인기글

최근댓글

태그

전체 방문자

티스토리툴바

[미스테리/스릴러영화] 나를 찾아줘(Gone girl)_줄거리, 결말(스포), 감상평
[미스테리/스릴러영화] 나를 찾아줘(Gone girl)_줄거리, 결말(스포), 감상평

Read More


See more articles in the same category here: Top 804 tips update new.

위키백과, 우리 모두의 백과사전

《나를 찾아줘》(영어: Gone Girl)는 데이비드 핀처가 감독한 2014년 미국의 범죄 스릴러 영화이다. 2012년에 출간 된 길리언 플린의 동명 소설을 원작으로 벤 애플렉, 로저먼드 파이크, 닐 패트릭 해리스, 타일러 페리, 캐리 쿤이 출연한다. 결혼 5주년을 앞두고 사라진 아내를 찾아나선 남편이 전 국민이 의심하는 용의자로 몰리면서 사건의 실체가 드러나는 내용을 담은 이 영화는 2014년 9월 26일 뉴욕 영화제의 개막작으로 첫 공개되었다. 10월 3일 미국 전역에 개봉하였으며 흥행과 비평 모두 성공을 거두었다.

로자먼드의 연기는 비평가들에 큰 호평을 받아, 그는 미국 아카데미상, 영국 아카데미 영화상(BAFTA), 골든 글로브상과 미국 배우 조합상(SAG) 여우조연상에 후보 지명되었다. 핀처는 골든 글로브상, 영국 아카데미 영화상(BAFTA), 크리틱스 초이스 영화상 감독상에 후보 지명되었다.[1]

줄거리 [ 편집 ]

유년시절, 어린이 동화시리즈 ‘어메이징 에이미’의 실제 여주인공이었던 에이미(로자먼드 파이크 분)는 어느 날 파티에서 별 볼일 없지만, 말솜씨만은 끝내주는 작가 닉(벤 애플렉 분)을 만난다. 에이미는 닉의 달콤한 속삭임에 푹 빠지고, 연애 시절 첫눈에 반한 두 사람은 결혼에 성공한다. 하지만, 당연히, 현실은 달랐다. 뜨거웠던 연애의 기억은 이미 더듬어 찾기도 어렵고, 게으르고 이기적인 닉의 본성이 세월이 흐르면서 드러나고, 이는 부부 갈등으로 이어진다. 게다가 바람까지 피운 닉은 아내에게 주먹마저 휘두른다. 연애 시절 자기가 바라던 남편 닉의 모습을 되찾고픈 에이미는 엄청난 사랑의 복수극을 계획한다.

결혼 5주년 기념일, 그렇게 둘 사이의 갈등이 평행선을 이루던 어느 날, 에이미가 돌연 사라지고 닉은 경찰에 실종 신고를 낸다. 늘 세상의 관심을 받으며 자란 유명인사였던 에이미가 돌연 사라지자 세상은 그녀의 행방에 관심을 집중한다. 언론에서는 연일 남편과 그녀의 관계를 집요하게 파고들고, 닉의 집앞에는 사람들이 몰려들어 그를 살인 용의자라며 비난한다.

배역 [ 편집 ]

각주 [ 편집 ]

해외영화 ‘나를 찾아줘’ 줄거리 및 후기 (Gone Girl, 2014)

어느날 아내가 사라졌다. 아내는 어디로 간 것일까?

닉과 에이미는 파티장에서 만나 서로에게 호감을 갖고 사랑을 쌓다가 누구나 부러워하는 행복한 결혼 생활을 시작한다. 에이미는 부모님이 쓴 어린이 유명 동화시리즈 ‘어메이징 에이미’의 실제 모델이기도하다. 그러나 결혼 후 찾아온 불황으로 이 둘은 실직자가 되면서 닉은 매일 집에 박혀서 게임이나 하며 백수생활을 하게된다. 에이미의 부모님도 경제적으로 힘들어지자 에이미는 부모님에게 받은 신탁자금을 부모님께 빌려주게되고, 이번에는 닉의 어머니가 유방암 판정을 받자 닉이 에이미와 충분한 상의 없이 자신의 공향인 미주리로 이사 하기로 결정한다. 이 과정에서 가장 문제가 되는건 소통 부족. 충분히 소통하고 합의하면서 결정 내린 것이 아니라 일방적인 결정이기에 둘의 사이가 점점 소원해지기 시작한다. 미주리에서 돈을 벌기위해 에이미는 닉에게 술집을 차려주고, 여동생 마고와 운영하게하지만 술집도 경영상태는 좋지않다. 경제적으로 위기를 맞이하자 자연스레 이 둘의 사이에도 위기가 찾아오고, 설상가사으로 닉에게 새로운 여자까지 생기면서 이들의 관계는 예전같지가 않다. (영화가 과거와 현재를 왔다갔다하며 보여주는데 여기까지는 과거 상황)

흥미진진한 영화 나를 찾아줘(Gone Girl) 결말, 줄거리, 후기 총정리

반갑습니다. 하이하이 하이로즈입니다.

1. 나를 찾아줘 기본 정보

2014년에 개봉한 <나를 찾아줘> 외국 제목으로는 인 이 영화는 원작 소설을 바탕으로 만들어 졌습니다. 장르는 범죄 스릴러로현재 넷플릭스에서도 시청 가능하며, 영화의 러닝타임은 148분으로 무려 2시간 30분의 영상 길이를 자랑합니다. 이 영화 길지만 진짜 재밌습니다.

대략적인 줄거리는 이렇습니다. 갑자기 실종된 아내 에이미 그리고 그녀를 찾는 남편 니콜라스에 대한 이야기입니다. 하지만 이 단순해 보이는 스토리에 숨겨졌던 또 다른 반전과 반전이 거듭됩니다. 필자는 이 영화의 원작 소설을 먼저 접했는데, 영화와 비슷하면서도 달랐습니다.

2. 나를 찾아줘 줄거리 및 결말

여기 행복해 보이는 부부가 있습니다. 여주인공 에이미는 어렸을 때부터 세간의 주목을 받으면서 자랐습니다. 그녀의 부모님이 “어메이징 에이미”라는 책을 출간하며 스타작가의 반열에 올랐기 때문이었죠. 그 책에서 에이미는 항상 완벽하고 멋진 사람으로 비춰졌습니다. 그 어메이징 에이미는 그녀가 성인이 되고, 결혼을 하는 날까지도 지속적으로 출간됐습니다.

그녀의 남편인 니콜라스는 그런 에이미의 화려한 외모에 반했고, 그들은 급속도로 사랑에 빠지게 됩니다. 사람들 앞에서 그녀에게 프로포즈하고, 에이미의 권유로 그들은 결혼 전 혼인신고부터 하게 됩니다. 참고로 에이미와 닉콜라스는 둘 다 작가입니다.

결혼 후, 니콜라스의 어머니가 유방암으로 위독해집니다. 이에 니콜라스는 에이미를 데리고 미주리주로 향하는데요. 시간이 지나고 니콜라스 어머니는 돌아가시고, 부부는 미주리주에 자리를 잡게 됩니다. 에이미는 타지에서 주부로 외로운 시간을 보냈고, 니콜라스는 백수가 됐다가 타운하우스를 팔아 남는 돈으로 그의 쌍둥이 동생과 술집을 차립니다. 한편 에이미는 니콜라스를 압박할 정도로 통제하기 시작합니다. 집, 술집, 차 모두 에이미가 주인이었죠. 몇 년간 에이미는 아이를 원하지 않다가, 부부생활에 돌연듯 불안감을 느끼게 되고, 아이를 갖고 싶어 합니다.

이런 상황에서 에이미가 갑자기 실종됐습니다. 그녀가 실종된 부부의 집 거실에는 깨진 유리조각이 난무했고, 주방에는 약간의 핏자국이 있습니다. 그리고 <단서>라고 적힌 봉투가 하나 발견됩니다. 그 봉투는 결혼기념일 이벤트였습니다.

한편 니콜라스 이 남자 어딘가 수상합니다. 아내가 사라진 상황에서 웃습니다. 위의 사진처럼 말이죠. 어떻게 사랑하는 아내를 잃은 남자가 이렇게 환하게 웃을 수 있죠? 그는 모든 사람들의 의심을 받기 시작합니다.

에이미 그녀는 갑자기 어디로 사라진 걸까요? 남편은 그녀의 실종과 어떤 연관이 있는 걸까요? 그 질문에 마침내 에이미가 입을 열기 시작합니다. 결말에 대해 약간의 스포를 하자면, 에이미는 죽지 않았습니다. 하지만 그녀를 다치게 한 건 누구일까요?

어메이징 에이미 속 주인공은 완벽하지만, 실제 에이미와는 괴리감이 있습니다. 그 환경 때문인지 에이미는 보이는 것과 자신의 사람을 통제하는 것에 광적으로 집착합니다. 에이미는 남편과 전 남자 친구들에게 공통적인 행동을 보입니다. 그들이 원하지 않는 선물을 줍니다. 그 선물은 시계가 될 수도 있고 넥타이가 될 수도 있습니다. 하지만 남자는 에이미의 심기를 건드리지 않기 위해서는 그 선물을 사용해야만 합니다.

이 정도까지는 보편적인 여자도 가질 수 있는 현상입니다만, 에이미는 과했습니다. 이런 영화의 설정 디테일이 정말 마음에 들었습니다. 에이미는 정말 상상 이상의 여성이었죠. 더 자세한 이야기가 궁금하시다면 영화를 직접 보실 것을 추천드립니다. 이 영화는 넷플릭스에서도 시청 가능합니다.

3. 나를 찾아줘 후기 및 평점 (원작 책)

이 영화에 대한 하이로즈 마음대로 평점은 무려 ★★★★★ 입니다.

실제 네이버 평점은 8.3 정도 되는데요.

필자가 이 영화의 평점을 높게 준 이유는 굉장히 참신하다는 점입니다. 개인적으로 이 영화 꽤 사실적입니다. 반전도 큰 게 몇 번 일어나는데 머리로 뒤통수를 친 것 같다는 느낌이 들었습니다. 반전이 한 번 일어날 때마다 다시 영화는 예상치 못한 방향으로 흘러가게 됩니다. 영화 속 이야기 일어나서는 안 되는 일인데, 뭔가 에이미 같은 여자가 실존한다면 정말 영화처럼 행동할 것 같다고 생각했습니다. 필자는 원작 소설을 먼저 봤는데도 영화도 정말 재밌게 봤습니다. 소설을 봤기 때문에 스토리를 어느 정도 예상 가능했지만 소설과 똑같이 스토리를 진행한 게 아니기 때문에 재밌었습니다. 저와 같이 범죄 스릴러 좋아하시는 분들에게는 추천합니다.

다른 영화가 궁금하다면?

애니메이션

2020/09/17 – [하이 문화 생활] – 목소리의 형태 (The Silent Voice) – 넷플릭스 애니메이션 영화 추천

2020/09/18 – [하이 문화 생활] – 넷플릭스 영화 추천 – 울고 싶은 나는 고양이 가면을 쓴다 (A Whisker Away)

스릴러&공포

2020/10/28 – [하이 문화 생활] – 예측 불가능한 영화 판타지 아일랜드 리뷰 (평점, 결말)

2020/09/09 – [하이 문화 생활] – 넷플릭스 영화 추천 – 유아인 & 박신혜 주연의 #살아있다

2020/09/08 – [하이 문화 생활] – 버드 박스 (Bird Box), 넷플릭스 영화 추천

2020/10/18 – [하이 문화 생활] – 등골 오싹한 넷플릭스 공포 영화 추천

판타지

2020/10/27 – [하이 문화 생활] – 유쾌한 판타지 액션 프로젝트 파워 리뷰, 줄거리, 등장인물

기타

2020/10/26 – [하이 문화 생활] – 실화 바탕의 삼진그룹 영어토익반 결말, 실화, 쿠키영상

So you have finished reading the 나를 찾아 줘 외국 영화 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 나를 찾아줘 출연진, 나를 찾아줘 한국, 나를 찾아줘 한국영화, 나를 찾아줘 시간, 나를 찾아줘 앤디, 외국영화 나를 찾아줘 결말, 나를 찾아줘 2014 다시보기, 나를 찾아줘 넷플릭스

Leave a Comment